Gemeente Kampen werkt aan nieuwe visie op voorschools beleid

kinderopvang

Het college heeft besloten om het voorschools beleid te vernieuwen. Dit nieuwe beleid wordt ontwikkeld in samenwerking met betrokken partijen en vormt een kapstok voor bestaande en nieuwe voorschoolse projecten, waaronder het peuterspeelzaalwerk.

Doel is het voorschoolse beleid meer aan te laten sluiten bij de veranderende rol van de gemeente binnen het sociaal domein. Ook ontvangt de gemeente vanaf 2018 minder geld vanuit het Rijk om het voorschoolse beleid uit te voeren, waardoor het nodig is het beleid te vernieuwen.

Vanuit het beleidsplan ‘OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) 2011-2015’ werkt de gemeente samen met betrokken partijen als de bibliotheek, Prokino-Samenspel, het onderwijs, het CJG, de kinderopvang en De IJsselgroep. Het doel is het vergroten van de kansen op een goede schoolloopbaan voor kinderen met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstanden. De doelen en acties uit dit plan zijn zo goed als uitgevoerd. Door de veranderingen in de zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en onderwijs is de rol van de gemeente veranderd ten opzichte van zes jaar geleden. Gezien deze nieuwe rol en het feit dat de gemeente vanaf 2018 minder geld vanuit het rijk ontvangt voor voorschools beleid, is het noodzakelijk het beleid te vernieuwen.

Samenwerken
Als samenleving zijn we ervoor verantwoordelijk om de kansen voor jonge kinderen en hun ouders zo optimaal mogelijk te laten zijn. Vanuit die gedachte heeft de gemeente ervoor gekozen om het toekomstig voorschools beleid in samenwerking met betrokken partijen te ontwikkelen. Deze betrokkenheid en ondersteuning van andere partijen gebeurt in de vorm van een klankbordgroep, waarvoor de gemeente op dit moment leden aan het werven is. Binnenkort komt er een informatiebijeenkomst om de klankbordgroepleden voor te stellen en belangstellenden te informeren over de aanpak van het nieuwe voorschools beleid.

Peuterspeelzaalwerk
Het nieuwe beleid wordt een kapstok voor bestaande en nieuwe voorschoolse projecten. Eén van deze projecten is het gemeentelijk peuterspeelzaalwerk. In dit project wordt onderzocht onder welke voorwaarden ouders gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag binnen het peuterspeelzaalwerk. Momenteel heeft de gemeente een contract met Prokino-Samenspel voor het aanbieden van peuterspeelzaalwerk. Er wordt onder andere gekeken op welke manier andere aanbieders ook peuterspeelzaalwerk kunnen aanbieden.