Gescheiden kind en kleinkinderen? Denk aan uw ex-schoonkind!

Het is bekend dat ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding.
Voor het geval dat een gescheiden kind eerder komt te overlijden dan diens ouders, treden bij het overlijden van die ouders in beginsel de kleinkinderen (de kinderen van de vooroverleden zoon of dochter) in de plaats van dat voor overleden kind.

Zolang dat kleinkind minderjarig is (dus nog niet 18 jaar of ouder is) komt het beheer over diens vermogen (dat ook de erfenis van de eerst overleden grootouder omvat) toe aan de andere ouder: het ex-schoonkind!

Om de tafel met ex-schoonkind
Door de wettelijke regeling (wettelijke verdeling) of een bij testament gemaakte ‘langstlevende-regeling’ hoeft de langstlevende van die grootouders bij het overlijden van de eerste grootouder in beginsel nog geen erfdelen uit te keren. Wèl moet worden bepaald hoe de nalatenschap van de eerst overledene is samengesteld en wat daarvan de financiële waarde is.
De langstlevende grootouder zal er meestal helemaal niet op zitten te wachten dat het ex-schoonkind als wettelijk vertegenwoordiger voor zijn/haar minderjarige kind(eren), uw kleinkinderen, ‘aanschuift’ om de omvang van de vordering in de nalatenschap van de eerst-overleden grootouder te bepalen. En dat uitgerekend dìe dus van uw hele financiële handel en wandel op de hoogte dient te worden gebracht en zelfs ook zeggenschap heeft in het vaststellen van de waarde van uw bezittingen.

Testamentair bewind
Als u zo’n grootouder bent die in een dergelijke geval niet uw ex-schoonkind als gesprekspartner wenst, dan kunt u een testamentair bewind instellen op de erfdelen van elk kleinkind jonger dan (bijvoorbeeld) 23 jaar. Als bewindvoerder kunt u bijvoorbeeld uw echtgenoot of (een van) uw andere kind(eren) en zelfs een reserve-bewindvoerder benoemen. Diverse mogelijkheden zijn denkbaar, afhankelijk van uw situatie. In ieder geval geldt: is (een van) uw kind(eren) gescheiden of gaat scheiden en zijn er kinderen uit het huwelijk geboren? Dan doet u er verstandig aan om in uw testament zo’n bewind op te nemen, en het zekere voor het onzekere te nemen.

Erfbelasting
Wist u dat het wat kleinkinderen betreft, in sommige gevallen gunstig kan zijn om ook hen in het testament te benoemen? Ook zij hebben net als de kinderen voor de erfbelasting (ook wel successierechten genaamd) een vrijstelling van € 20.946,– (cijfers 2020). Het bedrag wat u hen na laat komt dan uiteraard wel bij de kleinkinderen en niet bij uw eigen kind(eren) terecht.
Ten slotte dient u zich te realiseren dat bij een overlijden de langstlevende over de nog niet uit te keren vorderingen van de (klein)kinderen al wel aan de Belastingdienst de eventueel verschuldigde erfbelasting moet afrekenen. Zijn die gelden voor handen?
Ook voor andere tips om erfbelasting te besparen of om de langstlevende niet in financiële problemen te laten komen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Behoefte aan duidelijk uitleg? Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat! Avondopenstelling op afspraak.
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten en Erfrecht. Bel ons gerust voor meer informatie of om met u mee te denken voor een passend onderwerp.