Gezocht: Politiek verslaggever

532

Wil jij het proces, de besluiten, het politieke spel van dichtbij meemaken en hier verslag van doen op onze website, dan ben jij mogelijk onze nieuwe collega.

We zijn op zoek naar een politiek verslaggever, die met blocnote, pen, camera en/of microfoon verslag wil doen.

Heb jij interesse in deze leuke vrijwilligersbaan, beschik je over een politiek gevoel? Neem dan contact met ons op!

Waar ga jij verslag van doen?
De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. Zij vergaderen één keer per maand in de raadzaal van het stadhuis. Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen vooraf besproken in de raadscommissies. De raadscommissies adviseren de raad vervolgens over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. De gemeente Kampen heeft drie raadscommissies: de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, de commissie Inwoners en de commissie Bestuur en middelen.

Commissie Ruimtelijke ontwikkeling
De commissie Ruimtelijke ontwikkeling behandelt onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu, economische zaken, verkeer, water en wegen, groen en gebouwen. De commissie Ruimtelijke ontwikkeling vergadert op maandagavond.

Commissie Inwoners
De commissie Inwoners behandelt onderwerpen op het gebied van sociale zaken, welzijnszaken, publiekszaken en recreatie en toerisme. De commissie Inwoners vergadert op dinsdagavond.

De commissie Bestuur en middelen
De commissie Bestuur en middelen behandelt onderwerpen op het gebied van bestuurlijke en juridische zaken, financiën, personeel en organisatie en facilitaire zaken. De commissie Bestuur en middelen vergadert op woensdagavond.