GroenLinks geraakt door ongenuanceerde uitspraak van SGP

Ingezonden door GroenLinks Kampen.

De gemeenteraad van Kampen heeft gisteren ingestemd met een nieuwe bestemming voor het oude postkantoor aan het Bolwerk. De Nebi-moslimgemeenschap kocht het pand om daar een Islamitisch cultureel centrum te vestigen.

In de commissie leidde het voorstel niet tot noemenswaardig veel gesprek. Dat paste ook bij de lange aanloop naar dit besluit en de vele gesprekken die al sinds 2014 door de Nebi-gemeenschap zijn gevoerd met omwonenden en ook met raadsleden.

De raad had eerder al besloten om dit voorstel als een ‘hamerstuk’ op de agenda te zetten. Dat betekent: stemmen met ruimte voor een stemverklaring: een korte toelichting op een voor- of tegenstem. Over hamerstukken is geen debat in de raad meer mogelijk. Hamerstukken gaan dus in volle vaart. Stel het u maar voor als ‘eenmaal, andermaal, aangenomen’.

De SGP vroeg het woord voor de volgende stemverklaring: “De SGP-fractie zal voor dit voorstel stemmen vanuit onze verantwoordelijkheid als overheid om de waarden van onze democratische rechtsstaat uit te dragen.
Dat neemt niet weg dat de Islam heel ver afstaat van de bijbelse boodschap. Wíj staan voor een samenleving die gebaseerd is op bijbelse waarden en normen en in die zin betreuren wij het dat de verhuizing van de moskee vanwege groei noodzakelijk is.”

nieke-jansen-GL

Nieke Jansen: “Het sloeg me koud om het hart bij dat tweede deel van de uitspraak van de SGP. Met stomheid geslagen was ik. En tegelijk zei alles in mij dat we als raad niet konden zwijgen na zo’n stemverklaring waarin in mijn beleving moslims om hun geloof worden weggezet en de ‘bijbelse boodschap’ en bijbelse waarden en normen akelig smal en buitensluitend worden uitgelegd. We waren niet van plan een stemverklaring te geven. Nu kon die niet achterwege blijven.”

Namens GroenLinks gaf Nieke Jansen de volgende stemverklaring:
“Vooraf dit: dit is een onvoorbereide stemverklaring. Wij stemmen van harte in met dit voorstel. Dat is omdat GroenLinks er buitengewoon van overtuigd is dat ieder mens in deze gemeenschap recht heeft om zijn of haar geloof te belijden en dus ook recht heeft op onderdak daarin. Daarbij zijn wij blij met elke geloofsgemeenschap of andere gemeenschap die groeit omdat mensen daar graag bij horen.”

Het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn. In een land waar alle mensen gelijk zijn voor de wet past het om mensen de ruimte te geven, ook om hun geloof te belijden, zolang zij daarmee anderen niet buitensluiten of minderwaardig achten. Groei betreuren van een geloof dat niet het jouwe is, is wat GroenLinks betreft ‘over een grens’ in een lokale gemeenschap die religieus en cultureel kleurrijk is. Samen leven wordt zoveel lastiger en misschien zelfs onmogelijk als mensen elkaar de maat gaan nemen op geloof of ongeloof. En samenleven wordt moeilijker als verhoudingen zo op scherp worden gezet. Iedereen in onze samenleving is gehouden aan de waarden van onze rechtsstaat en aan de Rechten van de Mens. Daarbínnen kan in Nederland ieder mens zelf bepalen wat voor haar of hem van waarde is, al dan niet geïnspireerd op enig geloof. GroenLinks blijft zich inzetten voor een samenleving waar mensen echt samenleven. In die samenleving hoort ook de moslimgemeenschap, niet minder dan de mensen die zich thuisvoelen bij de SGP. GroenLinks vindt het belangrijk dat we in en buiten de raad het gesprek hierover meer gaan voeren en zal daarvoor een voorstel doen aan de gemeenteraad en het college.

Lees ook: Commotie om stemverklaring SGP