Huishoudelijke hulp blijft taak gemeente

Uitspraak Centrale Raad van Beroep: “Gemeenten mogen niet zomaar op de huishoudelijke hulp korten zonder duidelijke onderbouwing.”

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. De Gemeente Kampen gaat bekijken wat de consequenties van deze uitspraak zijn voor het Kamper Wmo beleid.

Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden.De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend.

Deze uitspraak betekent dat de gemeenten verplicht zijn om bij te springen als mensen zelf hun huis niet kunnen schoonmaken.

Reactie verantwoordelijk wethouder in Kampen Eibert Spaan hierover: “We gaan de uitspraak van de Centrale Raad bestuderen en in overleg met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Rijk bekijken wat de consequenties van deze uitspraak zijn voor het Kamper Wmo beleid”.