Irritatie over toestemming voor Tijdelijke Slaper

GroenLinks Kampen is geïrriteerd over de toestemming die het College van B&W heeft gegeven voor de aanleg van de ‘tijdelijke Slaper’. De vragen van de fractie hierover zijn na anderhalve maand nog niet volledig beantwoord. GroenLinks vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft voor al haar inwoners, maar door de toestemming de regels overtreedt. Er is helemaal geen sprake van een tijdelijke weg, en dus moet de gemeenteraad hierover beslissen.

De Slaper is de verbinding tussen de Cellesbroeksweg en de Zwartendijk. Voor de aanleg van de bypass is de weg nu opgebroken. Dat is de reden om de weg om te leggen. Probleem daarbij is dat het bestemmingsplan alleen een agrarische bestemming toelaat. Een bestemmingsplanwijziging is dan noodzakelijk, behalve wanneer de omlegging tijdelijk zou zijn. Raadslid Niels Jeurink hierover: “Tijdelijk betekent in dit geval dat de oorspronkelijke situatie, weiland dus, binnen 10 jaar hersteld zou moeten worden. Maar in stukken van de gemeente staat deze weg gewoon als een definitieve omlegging op de kaart. Dat betekent dat de gemeenteraad daar een besluit over moet nemen. Daarbij houdt de zogenaamd tijdelijke Slaper ook rekening met een woonwijk in Reeve. Dat is helemaal vreemd, omdat die bestemming door de Raad van State werd vernietigd en de gemeenteraad hierover geen nieuw besluit heeft genomen.

GroenLinks vindt dat het gemeentebestuur een voorbeeldfunctie heeft voor iedereen. Het minste dat het gemeentebestuur daarvoor moet doen is het naleven van de wetten en regels van dit land. GroenLinks heeft over deze kwestie al anderhalve maand geleden aangegeven dat het college hier grotere besluiten neemt dan het mag doen. Jeurink: “Tot dusverre hebben wij –ondanks beloftes daartoe van de wethouder- op onze vragen daarover geen volledige reactie gekregen. Als je dan in de krant leest dat er intussen wel toestemming wordt gegeven dan zal duidelijk zijn dat daar bij GroenLinks irritatie over is ontstaan.”