Kampen klimt in de pen tegen laaggeletterdheid

Rotary Kampen houdt donderdag 29 januari vanaf 19.30 uur in het Ichthtus College aan de Jan Lighartstraat 1 in Kampen het DICTEE van Kampen. Het dictee, in algemeen beschaafd Nederlands, is voor het derde achtereenvolgende jaar in Kampen georganiseerd om laaggeletterdheid op een ludieke wijze onder de aandacht te brengen. Voorlezer is Bert Boerman gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Het dictee is samengesteld door Leo Schelhaas. Rotary Kampen daagt alle bedrijven en verenigingen in de omgeving uit, deel te nemen aan het dictee en zodoende het succes van vorig jaar te overtreffen, zodat laaggeletterdheid verder kan worden teruggedrongen. De beste deelnemer uit de categorie locale liefhebbers ontvangt een fraaie pennenset van boekhandel De Plantage. De winnaar in de categorie professionals krijgt een fraaie oorkonde.
dictee
Vorig jaar bracht het dictee een kleine € 2000.- op. Een bedrag dat ten goede kwam aan One Love Project, een project ter ondersteuning van kans arme jongeren in Oeganda. Dit jaar wordt de opbrengst besteed aan de voedselbank. Het project heet “Een voedselpakket met leespakket”.

In Nederland heeft 10 a 15 % van de autochtone bevolking moeite met lezen en schrijven. In Kampen en omgeving wordt het aantal laaggeletterden op ruim 5000 mensen geschat. Oud-speciaal onderwijsdirecteur en Rotarylid Aart Kleijer is initiatiefnemer en de man die zich sterk maakt voor mensen met taalachterstand.

Taal voor het Leven
“Moeite met lezen en schrijven belemmert mensen in het meedoen in de maatschappij. Het belemmert je in het vinden en behouden van werk. Rotary is landelijk gezien al jaren druk doende om hier wat aan te doen. In de regio IJssel-Vecht hebben we nu een organisatie neergezet, waarbij in 12 van de 13 gemeenten in de bibliotheek een Taalpunt functioneert. In de bibliotheek kunnen mensen terecht om hulp te krijgen als ze iets willen doen aan hun lezen en schrijven. In het dagelijks leven kunnen problemen met lezen en schrijven in onze samenleving, erg lastig zijn. Stel je maar eens voor dat je in een winkel loopt en weinig of niets begrijpt van de informatie over de aangeboden producten. Maar ook andere gewone dingen, zoals je eigen kind niet kunnen voorlezen, zijn meer dan vervelend. Mensen die niet of nog nauwelijks kunnen lezen en schrijven, raken vaak in een sociaal isolement. Dat is niet alleen heel vervelend voor hen, het kost ons als samenleving ook veel geld”, legt Aart Kleijer uit.

Het DICTEE van Kampen
Inschrijven kan per team of individueel. Het inschrijfgeld voor een team bedraagt € 50,–, voor een team bestaande uit 5 mensen. Het inschrijfgeld voor een individuele deelname bedraagt € 10,–.  Het inschrijvingsgeld moet worden overgemaakt op bankrekeningnummer  NL35 RABO 0154 3392 29 t.n.v. Rotary Club Kampen. Er moet ook een email met naam, adres en telefoonnummer gestuurd worden naar ghartman@hetnet.nl.
Inschrijvingen worden geaccepteerd nadat het volledige bedrag is overgemaakt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*