Kampen krijgt een eigen grondwatermeetnet


De gemeente Kampen zet een eigen grondwatermeetnet op om de grondwaterstanden goed te kunnen monitoren. Vanaf 7 juni starten de werkzaamheden in Kampen die bestaan uit het schoonmaken van oude peilbuizen en het aanleggen van nieuwe.

De afgelopen jaren is de monitoring in Kampen gedaan met een grondwatermeetnet van Rijkswaterstaat dat is aangelegd vanwege de zomerbedverlaging. Begin vorig jaar is dit echter opgeheven. Daarom zet de gemeente Kampen nu een eigen grondwatermeetnet op.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “De gemeente heeft een zorgplicht om in het openbaar gebied de nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om de grondwaterstand te monitoren. Dit helpt ons bij het inrichten van de openbare ruimte. Welke boom kan het beste geplant worden in een droog of juist nat gebied? Of waar moeten we bij ons wegbeheer rekening mee houden? We maken de grondwaterstanden via een speciale website straks ook toegankelijk voor iedereen die erin geïnteresseerd is. Dan kun je zelf kijken hoe het staat met de grondwaterstand in de eigen buurt.”

Iedere kern en wijk krijgt een meetpunt. Sommige wijken waar problemen vanwege de grondwaterstand bekend zijn, krijgen meerdere punten.

Het aanbestedingstraject is inmiddels afgerond en de opdracht voor het ontwerpen en inrichten van een grondwatermeetnet is verleend aan Wareco Ingenieurs. Het nieuwe meetnet zal gedeeltelijk bestaan uit bestaande peilbuizen en gedeeltelijk uit nieuw te plaatsen peilbuizen. Wareco begint vanaf 7 juni met het inrichten van het meetnet, wat betekent dat de oude peilbuizen schoongemaakt worden en de nieuwe peilbuizen geslagen worden.

Als alle peilbuizen en apparatuur geplaatst zijn, start het meten. Naar verwachting is dit eind juli. Vanaf dan is de grondwaterstand voor iedereen te bekijken via een publieksportal. Meer informatie hierover volgt zodra de website gereed is.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*