Kampen Sociaal stelt informatieavond/overleg voor rondom stikstofbeleid

Tijdens de behandeling rondom de aanpak van het stikstofprobleem in de Raadsvergadering van 6 juli jl. heeft Kampen Sociaal voorgesteld om een brede informatie avond te beleggen, waarbij we inzicht gaan krijgen wat de nieuwe stikstofregels voor consequenties zouden kunnen hebben voor de boeren die hun bedrijf voeren in Kampen.

Samen met de boeren op Kamper grondgebied en vertegenwoordigers uit de Pachtersbond, rentmeester voor Stadserven Kampereiland, LTO, betrokken ambtenaren en de wethouder die verantwoordelijk is voor deze portefeuille zal een overleg over de ontstane problematiek plaatsvinden.

Meerdere boeren hebben toegezegd mee te willen denken om de gehele situatie beter en actueler in kaart te brengen, wat nu niet het geval is en vooral dat op basis van heldere en eerlijke gegevens naar oplossingen wordt gezocht.

Het voorstel van Kampen Sociaal werd breed gedragen binnen de Raad. De bedoeling is om na de vakantieperiode het overleg te laten plaatsvinden.


 


1 Comment

  1. Er wordt iedere keer maar gezegd dat de boeren moeten veranderen, maar moet de gemeente Kampen zelf ook niet een steentje bijdragen aan ons milieu?
    Is het bijvoorbeeld echt noodzakelijk dat de Oudestraat in Kampen zes keer per week geveegd moet worden door een zwaar milieu belastende veegmachine terwijl deze straat schoon is?
    Gemeente kampen, denk daar ook eens aan! Zoek eens naar de milieu belastende fijten binnen de gemeente in plaats van enkel bij de boeren!!
    Daar kan echt nog wel één en ander veranderen!!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*