Kringlooplandbouw begint te leven op Kampereiland

Kampen, 21 juni 2014 – Wederom praktijkteam Bodem & Water aan de slag. Kringlooplandbouw begint te leven op Kampereiland

De start van een derde praktijkteam Bodem & Water vormt het bewijs dat Kringlooplandbouw op het Kampereiland echt begint te leven. Twee actieve kringloopboeren uit het gebied zijn aangesteld als boerencoaches. Zij fungeren onder andere als aanspreekpunt voor de cursisten en dragen nieuwe voorstellen aan.

Stadserven

Maar liefst 18 agrarisch ondernemers op het Kampereiland ontdekten in 2013 de kansen van Kringlooplandbouw. Begin april ontvingen zij trots hun eerste kringlooprapport uit handen van gedeputeerde Theo Rietkerk. Sinds die feestelijke bijeenkomst is het aantal geïnteresseerden in deze duurzame vorm van landbouw snel gegroeid. Zo snel zelfs, dat deze maand opnieuw een praktijkteam Bodem & Water van start kan gaan onder leiding van Boerenverstand en PPP-Agro Advies. Binnen de duurzame stimuleringsregeling Weidse Waarden zijn er nu drie van deze teams actief op het Kampereiland. Volgens Bram Prins, stimuleringscoach Weidse Waarden, begint kringlooplandbouw nu echt te leven op Kampereiland.

In de praktijkteams wordt tijdens gezamenlijke bijeenkomsten en via individuele coaching voor elk bedrijf een Kringloopwijzer in kaart gebracht. Deze kringloopwijzer helpt de ondernemer met een goede analyse om daarmee verbeteringen in de bedrijfsvoering, kwaliteitsverbetering en kostenbesparingen te realiseren en daarmee de Kringloopwijzer steeds verder te optimaliseren.

Kringlooplandbouw geldt steeds meer als het lokale en duurzame antwoord op eisen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2016. Ook op het Kampereiland wordt dat gezien. Niet alleen via het project Weidse Waarden van de Stadserven, ook de ABC-accountants die op het Kampereiland actief zijn hebben een flink aantal bedrijven in de portefeuille die werken en willen werken met de Kringloopwijzer. Deze groepen zullen zich binnenkort aansluiten bij het Weidse Waardenproject, om zo te kunnen profiteren van de vele extra educatieve activiteiten binnen de praktijkteams. Alles bij elkaar is momenteel ruim de helft van de ruim honderd pachters op het Kampereiland actief met kringlooplandbouw of onderdelen daarvan.

Boerencoaches
Nieuw is overigens de inzet van boerencoaches uit het gebied zelf. De melkveehouders Berwoud Koster en Jan Anne Roetman, beide actieve kringloopboeren, zijn nauw betrokken bij de organisatie en uitvoering van de vele activiteiten en demonstraties, maar ze functioneren ook als lokale contactpersoon voor de agrariërs op het Kampereiland.

Meedoen
Het is overigens nog steeds mogelijk om in te stromen in het kringlooptraject op Kampereiland.
Aanmelden kan bij Bram Prins. Bel daarvoor 06 55873309 of mailen naar bram@prinsconsult.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*