De la Sablonièrekade en IJsselkade afgesloten

Woensdag 14 september zijn De la Sablonièrekade en IJsselkade van 19.00 uur tot 23.00 uur afgesloten voor al het verkeer wegens de jaarlijkse hoog water oefening van het waterschap. Ook de stadsbrug is tijdens de oefening voor auto’s afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug. Hulpdiensten kunnen over het fietspad.

De waterkering Kampen-Midden is in totaal zo’n twee kilometer lang. Over een afstand van ruim anderhalve kilometer is de oude stadsmuur van Kampen geschikt gemaakt om het water als een stenen dijk buiten de poort te houden. Op plaatsen waar straten en pleinen de historische stadsmuur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die bij (dreigende) hoge waterstanden op de IJssel afgesloten moeten worden. Hiervoor werkt het waterschap samen met 200 enthousiaste vrijwilligers. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade: helpende handen bij hoogwater.

Up to date
In totaal telt de kering 84 mobiele elementen. Daarnaast moeten op 220 plaatsen waterkerende voorzieningen in of aan woningen worden geplaatst om de ‘stadsmuurwaterkering’ geheel sluitend te maken. Met jaarlijkse oefeningen houdt WDODelta het draaiboek en de organisatie van het sluiten van de kering up to date en oefent de Hoogwaterbrigade met het omhoog zetten van klepkeringen en het opbouwen van waterkerende muren van aluminium schotbalken. Ook worden in diverse stegen hefschuiven handmatig omhoog gehesen en trainen de vrijwilligers met het aanbrengen van vloedplanken en het afdichtplaten van ventilatieroosters en kelderruimtes.

hoogwater