Lezing Historische vereniging Jan van Arke

histor-JVAOp dinsdag 10 maart 2015 organiseert de Historische vereniging voor de Ijsseldelta ‘Jan van Arkel’ een lezing. Deze lezing wordt verzorgt door Ferdiand Hemmen en heeft als onderwerp ‘ Veiligheid had altijd twee kanten’.

Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen verzorgt een lezing over de vroegere betekenis van de IJssel als dreigende en beschermende rivier.

Deze lezing staat in het teken van het project IJsselID (zie: http://ijsselid.nl/). Dit project wil mensen bewust maken van de schoonheid van het IJssellandschap en de betekenis hiervan voor een leefbare woonomgeving. IJsselID geeft in zijn campagne uitleg over de identiteit van de IJssel. Het onderscheidt daarbij de Veilige IJssel, de Voedende IJssel en de Verbindende IJssel Met de lezing op 10 maart staat de Veilige IJssel in de schijnwerper.

De vele doorbraakkolken, kronkeldijken, terpen en plekken van verzwolgen dorpsdelen vertellen dat de rivier lange tijd allesbehalve veilig was. Door de eeuwen heen moesten de bewoners van de IJsselvallei en -delta alles uit de kast halen om te kunnen overleven bij de grillige rivier. Daarbij leerden ze vanuit gezond eigenbelang samen te werken. De dijken zijn symbolisch voor dit resultaat. Ferdinand laat in zijn beeldverhaal zien wat de effecten van het vroegere

IJsselgeweld waren. En met hoeveel slimheid de dijken werden gebouwd om have en goed te beschermen.

Maar de ‘veilige IJssel’ kende nog een andere dimensie. Hij ontpopte zich ook als een bondgenoot in de verdediging van de Nederlandse zelfstandigheid. In de Tachtigjarige Oorlog werd de IJssel onderdeel van een formidabele Staatse rivierverdediging, van Kampen in het noorden tot Lobith in het zuiden en van hieruit tot voorbij Gorinchem in het westen. Op de westelijke oever werd de IJssel bestrooid met schansen en wachttorens. Door de eeuwen heen trok de IJssel legers aan en was de rivier herhaaldelijk toneel van bloedige strijd, met alle gevolgen van dien voor de bewoners van de IJsselvallei. De veiligheid van de IJssel had altijd twee kanten.

Locatie : Regenboog, Broederweg 32 te Kampen. Aanvang : 20.00 uur. Toegang : leden gratis, niet-leden 2,00 euro.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*