Lezing Leon Eigenhuis over Nagy: Leven in loyaliteit

KAMPEN – Wij mensen worden in de tijd met en door elkaar gevormd. De vorige generatie heeft invloed op onze generatie en wij beïnvloeden op onze beurt weer de generatie die na ons komt. Hoe kunnen we recht doen aan elkaar en tot een goede balans van geven en nemen komen?

Op de avond van donderdag 21 maart zal Leon Eigenhuis ons meer vertellen over het gedachtegoed van Nagy, een Hongaars-Amerikaanse arts, psychiater en psychotherapeut. Leon Eigenhuis is voorganger bij de PKN-kerk “Open Hof” en is gastspreker bij de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Hij heeft gedurende twee jaar in de VS contextueel pastoraat gestudeerd aan de Nagy academie. Behalve dat hij vanuit dit mensbeeld werkt, wil hij ook graag anderen laten delen in zijn kennis en ervaringen.

Relaties
Zijn benadering gaat over de onderlinge relaties van mensen. Wij mensen worden in de tijd met en door elkaar gevormd. De vorige generatie heeft invloed op onze generatie en wij beïnvloeden op onze beurt weer de generatie die na ons komt. Hoe kunnen we recht doen aan elkaar en tot een goede balans van geven en nemen komen? Typerend voor Nagy zijn de vier manieren van het benaderen van het leven: (1) de dimensie van de feiten; (2) de dimensie van wat de feiten met iemand hebben gedaan en doen; (3) de dimensie van de patronen en wetmatigheden die in iemands context dominant zijn en van invloed zijn op hoe hij/zij omgaat met mensen. (4) en tenslotte de vierde dimensie – en daar gaat het uiteindelijk om – de ethische dimensie. Dat is het opnieuw aangesproken worden, de eigen motivatie, de vraag waar je zelf staat en wilt staan, de vraag wat passend is om te doen, om zo een nieuwe balans tussen geven en nemen te creëren.

Ivan Boszormeyi-Nagy (1920 – 2007) werd geboren in Hongarije en was werkzaam in de V.S. Het gedachtegoed van Martin Buber is van grote invloed op zijn gedachtegoed geweest. Na een kort overzicht van zijn leven, staan we stil bij de vier bovengenoemde dimensies en enkele andere kernbegrippen van zijn benadering. We sluiten af door iets te vertellen over wat Nagy van Martin Buber heeft geleerd.

De lezing begint om 20.00 uur. Vooraf is ontvangst met koffie en thee. De entree is gratis. Aanmelden mag, maar is niet verplicht en kan via: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Zij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat ze proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.
Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat ze niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?” De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*