Onafhankelijk onderzoek naar Schoolgebouw Van Heustz door SSK

Na onderhandeling over de voorwaarden is er overeenstemming bereikt tussen deltaWonen en het bestuur van Stichting Stadsherstel Kampen (SSK). Er is groen licht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke herbestemming van het Schoolgebouw van de Van Heutszkazerne.

De kwestie loopt al lange tijd. Onder dit artikel staan enkele verwijzingen naar eerdere nieuwsberichten hierover. Na een themabijeenkomst in het stadhuis op 28 april jongstleden gaf deltaWonen een voorzichtige opening. Mogelijk zou er toestemming gegeven worden voor het alsnog opstarten van een onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van het schoolgebouw van de Van Heutzkazerne aan de Buiten Nieuwstraat 85 in Kampen. Die toestemming is er nu. Onderdeel van het onderzoek is het vinden van een nieuwe invulling voor het schoolgebouw. Wanneer partijen interesse hebben in de invulling van het Schoolgebouw kunnen ze contact opnemen met Paul Scholten van BOEi via het e-mailadres P.Scholten@BOEi.nl.

De drie betrokken partijen zijn de volgende.
BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemming van industrieel erfgoed vanuit verschillende invalshoeken. Als ontwikkelaar, belegger, adviseur of een combinatie hiervan. De mogelijkheid tot herbestemmen kan op alle soorten gebouwen van toepassing zijn. Van kazernegebouw tot ijzergieterij, ongeacht de eventuele beschermde status van de overheid of het belang dat publiek en/of eigenaar eraan hechten.
deltaWonen heeft als woningcorporatie in haar werkgebied Zwolle, Kampen en Oldebroek 15.000 woningen. Daarin wonen ongeveer 40.000 mensen van de 200.000 bewoners in totaal in dit gebied. Ze omschrijft zichzelf als een maatschappelijk verantwoorde onderneming.
Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) is opgericht in 1983 en is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met stadsvernieuwing, behoud en renovatie van monumentale panden in de gemeente Kampen.

Het SSK heeft opdracht verstrekt aan BOEi om, op kosten van SSK, een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het behoud en de herbestemming van het Schoolgebouw. Daarmee is een lang gekoesterde wens van het SSK in vervulling gegaan.

schoolgebouw van Heustz

Zie ook:
Andere koers voor toekomst schoolgebouw Van Heutszkazerne (5 feb. 2015)
Stichting Stadsherstel Kampen tegen sloop schoolgebouw (28 juli 2014)
GroenLinks is ontstemd over sloopaanvraag schoolgebouw (9 juli 2014)
Ook SP wil behoud karakteristiek schoolpand (9 juli 2014)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*