Ondernemer en (levens-) testament

Bijdrage van notariskantoor IJsseloevers.

De notaris aan het woord.

U bent ondernemer. U bent druk met uw bedrijf. U denkt geen tijd te hebben om na te denken over wat er met uw bedrijf moet gebeuren indien u zelf niet meer kunt beslissen. Maar dan krijgt u bijvoorbeeld een ernstig ongeluk waardoor u lange tijd niet meer aanspreekbaar bent, of u overlijdt.

Het is dus wel belangrijk om nu over deze zaken na te denken en vast te laten leggen wat er in deze situaties met uw bedrijf moet gebeuren. Dat is voor uw familie en eventuele werknemers wel zo prettig.

U kunt uw wensen betreffende het bedrijf vast laten leggen in een zogeheten levenstestament. Een dergelijk document regelt wat er moet gebeuren indien u zelf nog wel in leven bent, maar niet meer leiding kunt geven aan uw bedrijf. U kunt in die akte een volmacht verlenen aan één persoon of meerdere personen die dan namens u de dagelijks gang van zaken betreffende het bedrijf kan/kunnen regelen.

U kunt daarin voorts regelen:
– wie beslissen mag over het doen van belangrijke investeringen als dat voor de continuïteit van het bedrijf nodig is;
– wie namens u, als u een BV hebt, mag stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders;
– dat ook een voorstel kan worden gedaan om u als bestuurder eervol ontslag te verlenen als terugkeer van u als directeur niet meer te verwachten is en wie dan volgens u bij voorkeur tot directeur zou moeten worden benoemd.

Daarnaast kun u in een “gewoon” testament regelen wat met uw bedrijf moet gebeuren indien u plotseling overlijdt.
U kunt een zogenoemde driesterrenexecuteur aanstellen die alle zaken betreffende het bedrijf voorlopig kan regelen totdat uw nalatenschap geheel is afgewikkeld. U kunt daarbij richtlijnen aan die driesterrenexecuteur geven: moet hij juist trachten het bedrijf in stand te houden of is het uw bedoeling dat het bedrijf wordt beëindigd/verkocht?

Wilt u het bedrijf misschien vermaken aan één van de kinderen, die dan ook de gelegenheid krijgt om het voor de overname van het bedrijf te betalen bedrag in termijnen te voldoen? Krijgt de opvolger het bedrijf voor een lager bedrag dan de verkoopwaarde en zo ja, moet die opvolger dan bij verkoop van het bedrijf binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld binnen 10 jaar na uw overlijden) de eventueel behaalde verkoopwinst met de andere kinderen delen?

Als uw echtgenoot/echtgenote/partner het bedrijf kan en wil voortzetten, wilt u dan dat zij/hij optimaal gebruik kan maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die de Successiewet biedt en er dan bij uw overlijden zo min mogelijk erfbelasting wordt betaald? Zo ja, dan moet u dat in een testament regelen.

U ziet: genoeg redenen om de zaak niet op zijn beloop te laten, maar uw wensen en ideeën te laten vastleggen.

Hebt u nog vragen of is er bij u behoefte aan een informatief gesprek. Klik dan op de banner: www.ijsseloevers.nl
logo IJsseloevers

Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn Erfrecht, AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten. Bel ons voor meer informatie.
AVONDOPENSTELLING OP AFSPRAAK.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673