Ongeldige schenking geldig maken? Het kan!

Om hoge erfbelasting (successierechten) te besparen kunt u schenkingen aan uw kind doen. Dit kan door het daadwerkelijk overmaken van een bedrag van uw bankrekening naar uw kind, maar ook door te ‘schenken op papier’.

(Verhoging) vrijgestelde schenkingen
Allereerst is het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd! Maak hier gebruik van!

U kunt jaarlijks het voor de schenkbelasting vrijgestelde bedrag van maximaal € 6.604,00 (vrij-stelling voor het jaar 2021) per kind schenken. U kunt ook voor een hoger bedrag kiezen, af-hankelijk van uw vermogen. Indien uw kind tussen de 18 en 40 jaar is, mag u éénmalig en vrij besteedbaar een hoger bedrag van € 26.881,00 belastingvrij schenken. Indien u gebruik maakt van deze schenking mag u niet meer kiezen voor het schenken van de jubelton (€ 105.302,00) welke moet worden aangewend bij de aankoop van een woning.
Ook kunt u uiteraard schenkingen doen aan anderen dan kinderen. Bijvoorbeeld aan uw klein-kinderen of andere personen die u na in het leven staan. Het vrijgestelde bedrag bedraagt dan circa € 3.224,00 (vrijstelling voor het jaar 2021).

Schenken op papier
Schenken op papier kunt u doen als uw vermogen voornamelijk in uw huis zit en u niet vol-doende liquide middelen op uw bankrekening heeft staan.
U schenkt een bedrag aan uw kind en het kind leent datzelfde bedrag meteen aan u terug.
Deze vorm van schenken is aan regels gebonden. Het moet worden vastgelegd in een notariële akte en u moet jaarlijks daadwerkelijk 6% rente over het geschonken bedrag aan uw kind beta-len, anders mag u de gedane schenking niet in mindering brengen op de erfbelasting.

Soms wordt niet voldaan aan deze wettelijke vastgestelde regels. Dit blijkt uit de volgende uit-spraak.

Uitspraak Rechtbank
Onlangs is er een casus voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland, als volgt:
een ouder heeft een aantal jaren achtereen bedragen geschonken aan zijn kind door het doen van bankoverschrijvingen.
Vervolgens heeft dat kind steeds twee weken later hetzelfde bedrag teruggeboekt als zijnde een lening aan zijn ouder. Deze ouder betaalde jaarlijks 6% rente over de geleende bedragen. Zij dachten hiermee aan alle voorschriften te hebben voldaan.
De Rechtbank Noord-Holland heeft anders geoordeeld. Bij overlijden van de ouder mochten de geschonken bedragen niet in mindering worden gebracht op de nalatenschap, omdat deze schenkingen niet in de wettelijk voorgeschreven notariële akten waren vastgelegd. Over de ge-schonken bedragen moest toch erfbelasting worden afgedragen.

Herstelmogelijkheden
Mocht u schenkingen hebben gedaan maar deze niet in een notariële akte hebben vastgelegd, of u heeft deze wel in een notariële akte vastgelegd maar niet daadwerkelijk de rente aan uw kind betaald, dan is er gelukkig de mogelijkheid om dit rechttrekken. U kunt deze schenkingen als-nog vastleggen in een notariële akte. U kunt rentebetalingen ook inhalen.

Wilt u hier meer informatie over of heeft u behoefte aan een gratis vrijblijvend informatief gesprek? Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 038-385 10 30 of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl