Overdracht van taken van Stichting Stadsherstel Kampen naar Historische Vereniging Jan van Arkel

332
oude gevel oudestraat
User comments

In 2023 heeft de Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) besloten om haar werkzaamheden te beëindigen. Een belangrijk deel van deze werkzaamheden omvatte het beschermen en onderhouden van Kleine Objecten, zoals Historische Muurreclames en gevelstenen.

SSK heeft gezocht naar een geschikte organisatie om deze taken over te nemen en heeft daarvoor gesprekken gevoerd met de Historische Vereniging Jan van Arkel (HV) in Kampen. Na goedkeuring van hun ledenvergadering, heeft SSK een overeenkomst met HV gesloten.

Per 1 mei 2024 neemt HV het onderhoud van de Kleine Objecten over, waarbij SSK financiële steun verleent. Alle bestaande afspraken met pandeigenaren worden overgedragen, waardoor er voor hen geen veranderingen zijn behalve een andere contactpersoon.

SSK en HV zijn ervan overtuigd dat met deze overname het onderhoud van Kleine Objecten voor de toekomst gewaarborgd is. Pandeigenaren zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de overdracht.