Politieke partijen willen dat er nu met de uitvoering van het plan Schans Buitenwacht wordt begonnen

Bijdrage van de ChristenUnie Kampen

 

Er ligt al jaren een ontwerp op de plank voor het gebied Schans Buitenwacht bij het treinstation Kampen. Het ontwerp is tijdens ontwerpateliers gemaakt met de inbreng van omwonenden, belangstellenden, binnenstadondernemers en de Vrienden van Bolwerk Buitenwacht. Door de noodzaak van bezuinigingen is er pas op de plaats gemaakt. De gemeenteraad wil nu dat de uitvoering weer wordt opgepakt.

Goed plan
Nadat de Buitenwacht is afgebrand in 2010 wordt al gesproken over het aantal parkeerplaatsen, de groenstrook en de wateroverlast. Er is zelfs een ontwerpfase geweest met een parkeergarage. In een aantal schetsavonden is een ontwerp tot stand gekomen. Aanwezigen konden meningen geven, alternatieven aandragen en wijzigingen voorstellen. Het ontwerp dat er sinds 2019 ligt, werd door bewoners, betrokkenen en de politiek als goed bestempeld. Er is voldoende ruimte voor parkeren en recreëren, een gebied waar de waterhuishouding op orde wordt gemaakt en een gebied dat een ruimtelijk ontwerp heeft dat verwijst naar een lang vervlogen tijd met een Schans die de stad moest beschermen.
Bij de bezuinigingsronde in 2019 is afgesproken dat de maatregelen tegen de wateroverlast wel moesten worden uitgevoerd en de rest van het plan als er weer meer geld zou zijn. De watermaatregelen zijn op dit moment in uitvoering.

Snel aan de slag
Wethouder Holtland stelt nu bij de begrotingsbehandeling voor om in 2022 en 2023 opnieuw te gaan ontwerpen. Veel politieke partijen willen dat niet. Ook de ChristenUnie wil dat er nu met de uitvoering van het plan wordt begonnen. Samen met VVD, KS, CDA, GBK, SGP diende de ChristenUnie donderdagavond hiervoor een amendement in.

Raadslid Harro Pruijssen van de ChristenUnie zei: “Er ligt een inrichtingsplan waar inwoners hard aan hebben gewerkt. Het klopt dat we als raad hebben besloten om te bezuinigen. Maar dat legitimeert op geen enkele wijze om nog eens 2 jaar te treuzelen en overnieuw te beginnen met plannenmakerij. De Wethouder heeft een paar jaar de tijd gehad een Plan van Aanpak voor de uitvoering te maken. We willen geen 2 ton uitgeven om dat getreuzel te belonen en we willen niet de kans lopen om het draagvlak te verliezen. Daarom roepen we op om met de uitvoering te beginnen”.

Wethouder Holtland verschool zich achter het feit dat hij niets kan doen door de bezuinigingen en wil opnieuw gaan nadenken over het plan. Tijdens dezelfde vergadering is met meerderheid besloten om de gevonden IJsselkogge niet bij het treinstation te exposeren.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad laat via dit amendement en motie duidelijk weten dat het plan voor Schans Buitenwacht dat draagvlak heeft, snel moet worden uitgevoerd. Het gebied verdient het om te worden opgeknapt. 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.