Snelheidscontroles op de Naaldeweg Kamperveen

Kamperveen – Gemeente, politie en het OM werken samen aan verkeersveiligheid De gemeente Kampen, de politie (het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid) en het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) starten vanaf 13 april 2015 met de aanpak van snelheidsovertredingen op de Naaldeweg.

Aanwonenden hebben veelvuldig bij de gemeente en politie geklaagd over auto’s die op deze weg te hard rijden, vooral tijdens de ochtend- en avondspits. Naar aanleiding van deze klachten en het gevoel van onveiligheid dat er is ontstaan door dit rijgedrag, wordt er vanaf 13 april 2015 tot en met 13 april 2016 door de politie intensief gecontroleerd op snelheid. De verkeerscontroles die door het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid worden uitgevoerd, moeten het gevoel van verkeersveiligheid verhogen.

Erftoegangsweg

De Naaldeweg is een 60 km.- weg. Dit betekent dat deze weg een ‘erf toegangsweg’ is, uitsluitend bedoeld voor lokaal verkeer. Er wordt gecontroleerd op de overschrijding van de maximum snelheid van 60 km/u..

In de eerste week komen ‘te-hard-rijders’ nog weg met een waarschuwing en worden zij van informatie over de aanleiding van de controles en de gevolgen voorzien. Vanaf 20 april a.s. wordt bekeurd. Tijdens de eerste zes weken is er sprake van dagelijks snelheidstoezicht en worden zoveel mogelijk overtreders staande gehouden, bekeurd en geconfronteerd met hun rijgedrag.

Na zes weken presenteert de politie haar handhavinginzet en de resultaten. Er wordt dan een tussentijdse snelheidsmeting naar de effecten van de controles uitgevoerd. Mede op basis van deze uitkomsten bepaalt de politie in overleg met de gemeente en het Openbaar Ministerie de intensiteit van het toezicht gedurende de verdere looptijd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*