Sociaal Café over toegang tot ondersteuning

Nieuwe taken jeugd, zorg en werk

 

Op donderdag 12 juni a.s. organiseert de gemeente weer een Sociaal Café. Het Sociaal Café staat opnieuw in het teken van de komst van de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk en de wijze waarop de gemeente Kampen hier samen met betrokkenen invulling aan geeft. Tijdens dit Sociaal Café wordt de voortgang van de uitvoering van het Kamper Kompas gepresenteerd. Vervolgens wordt ingezoomd op de organisatie van de toegang van de ondersteuning: waar kunnen inwoners straks terecht met hun ondersteuningsvragen en hoe, en door wie, worden zij geholpen?

social cafeIedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de veranderingen op gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, opvoeding en jeugdzorg is van harte uitgenodigd mee te denken en te praten tijdens het Sociaal Café op 12 juni a.s. van 16.30 – 18.00 uur in Zorgcentrum De Amandelboom, Wederiklaan 2 in Kampen.

Kampen bereidt zich voor op nieuwe taken jeugd, zorg en werk
Vanaf 2015 draagt het Rijk een aantal taken over naar gemeenten: ze worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, krijgen nieuwe taken binnen de Wmo en moeten een grotere groep mensen aan het werk helpen. Een mooie kans, want als gemeente staan we immers veel dichter bij onze inwoners, waardoor we de ondersteuning beter en meer op maat kunnen bieden. Tegelijk gaat de overheveling van taken gepaard met flinke bezuinigingen. We hebben dus de taak om met minder middelen de ondersteuning anders te organiseren.

De gemeente Kampen bereidt zich voor op deze nieuwe taken. Dit doen wij samen met organisaties en inwoners. Als gemeente staan we immers niet alleen voor deze enorme uitdaging. Ook voor inwoners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, instellingen, zorgprofessionals en werkgevers verandert er veel. Wij zijn deze uitdaging daarom samen met alle betrokkenen aangegaan.

Deze intensieve samenwerking heeft eind 2013 geresulteerd in een uniek ondersteuningsmodel dat passend is voor Kampen: het Kamper Kompas. Het model is uniek in Nederland, omdat de inwoner vanaf het begin tot het eind centraal blijft staan in het hele ondersteuningstraject. Sindsdien wordt door een grote groep enthousiaste en betrokken mensen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie – in zogenoemde Kleine Slimme Groepjes (KSG’s) – hard gewerkt aan de acties die voortkomen uit het Kamper Kompas. Via ‘Alle hens aan dek’- bijeenkomsten en Sociale Cafés delen we de voortgang en de resultaten met elkaar en met betrokkenen en geïnteresseerden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*