SP: “Pleidooi zwemles kinderen uit arme gezinnen omarmd door college”

Zwembad-de-Steur-SP
Middels een persbericht over het nieuwe armoedebeleid liet het Kamper college onlangs weten kinderen uit arme gezinnen de ruimte te willen bieden hun zwemdiploma te halen. Een paar jaar geleden pleitte de plaatselijke SP al voor dit voorstel, maar destijds werd hiervoor geen geld gereserveerd.

“Dat gaat nu dus toch veranderen. Zelfs de argumenten die wij destijds gebruikten, over onze waterrijke gemeente en de risico’s die dit met zich kan brengen worden integraal overgenomen door het college. Wij vinden dat verstandig”, aldus Gertjan van Wijngaarden raadslid SP. In juli wordt het voorstel behandeld in de gemeenteraad. “Het zal niemand verbazen dat wij voor zullen stemmen. Het is fantastisch dat er in Kampen door dit nieuwe beleid meer gelijkheid ontstaat doordat ook kinderen uit armere gezinnen de kans krijgen goed te kunnen gaan zwemmen”.

De regeling is beschikbaar voor de armere gezinnen uit Kampen. Ofwel voor gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.