Evenementen

Open avond over (het belang van) een kerkenvisie

Sinds 2019 biedt het Ministerie van OCW gemeenten middelen om een integrale kerkenvisie op te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? ……(LEES MEER).