Twijfelachtige gronddeal Brunneper Bongerd en Kievitstraat?

Vorige week donderdag besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel inzake de overeenkomst aankoop grond Brunneper Bongerd en verkoop grond Kievitstraat/Haatlanderdijk. 

Het college stelde de raad voor om krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van twee percelen grond in de Brunneper Bongerd en in te stemmen met de verkoop van de locatie hoek Haatlanderdijk/Kievitstraat van en aan Ambacht Ontwikkeling BV, voorheen Revitel het bedrijf  van eigenaar en ex-raadslid Bert Weever.  Daarnaast stelde het college voor om vijf bedrijfswoningen toe te wijzen aan de locatie Kievitstraat en de mogelijkheid tot herbouw van twee woningen aan de Greenterweg. Het college wilde daarmee enerzijds de herontwikkeling van de locatie Kievitstraat op gang brengen en anderzijds de bestaande bouwmogelijkheden aan de Greenterweg/Beltweg onmogelijk maken om zo de brunneper Bongerd als groenvoorziening te behouden voor de omgeving.

De meeste fracties konden zich wel vinden in het voorstel van het college maar voor sommige fracties ging het voorstel te ver. Met name hoe de deal met de projectontwikkelaar is gesloten stuitte in de raad op veel kritiek.  De fracties van D66 , GBK en ook GroenLinks stemden tegen. Waarom stemden deze fracties tegen? Het voorstel leek zo mooi. De hoek Haatlanderdijk/Kievitstraat wordt opgeknapt en de Brunneper Bongerd blijft een groenvoorziening.

dsc_0133axph
locatie hoek Haatlanderdijk/Kievitstraat

 

Raadslid Niels Jeurink GroenLinks Kampen: “We willen de Brunneper Bongerd graag open houden om daar een park voor de bewoners mogelijk te maken. Brunnepe is immers een van de minst groene wijken in Kampen. Door het voorstel kon het mooie plan voor de Brunneper Bongerd weer een beetje dichter bij komen. En GroenLinks was óók blij met de bouw van enkele bedrijfswoningen aan de Kievitstraat. Maar de voorgestelde deal was voor de gemeente zó ongunstig dat GroenLinks tóch tegen heeft gestemd.”

De deal, met Ambacht projectontwikkeling leek volgens GroenLinks te veel op een verkapte subsidie.

Jeurink: “De ontwikkelaar zou bouwen, maar het risico daarvan zou voor de gemeente zijn. Daarbij zou de gemeente de kosten van de bestemmingsplanwijziging betalen, en ook nog eens de kosten van de sanering van vervuilde grond. Wij vinden de vergroening van de Brunneper Bongerd prachtig, maar niet tot elke prijs.”

In de gemeenteraad gaf GroenLinks aan niet te snappen hoe dit soort deals tot stand komen.

Jeurink: “Dit is een dossier met allerlei gevoeligheden, die kennen we allemaal. Dat is dan toch alle reden om daar bij wijze van spreken 300 % transparant in te zijn? Wij hebben hier een erg ongemakkelijk gevoel bij. GroenLinks stemde om die reden tegen het voorstel.”

dsc_0142axph
De Brunneper Bongerd

Raadslid Albert Holtland(GBK) : ” GBK is van mening dat raadsbesluiten uitgevoerd dienen te worden als ze eenmaal zijn genomen, zeker als de uitvoering slechts een financiële handeling betreft. Moet er een ander besluit genomen worden dan staat dat open voor IEDEREEN en niet alleen voor iemand die een eerder besluit niet meer wil nakomen.   “

Raadslid Pascal Jacobs (D66): “Het was natuurlijk mooi dat we met deze deal een dubbelslag konden slaan, maar dat de gemeente zou moeten opdraaien voor de kosten van sanering van grond welke onder verantwoordelijkheid van Ambacht BV zijn aangebracht, dat gaat mij te ver. Ik snap dat Ambacht BV stoer het gewoon probeert en zegt ‘tot hier en niet verder’ maar de gemeente moet ook eerder een grens durven trekken. Die grens is volgens D66 overschreden als de gemeente met ons belastinggeld andermans troep gaat opruimen. Dat signaal mogen we nooit afgeven, ook al klinkt de deal zo mooi. De gemeente moet zijn huid duur verkopen maar nooit zijn ziel! “

Verantwoordelijk wethouder  Gerrit Jan Veldhoen: Bij de behandeling van het raadsvoorstel over verkoop Kievitstraat en aankoop perceel aan de Beltweg vroegen een aantal mensen zich af of hiermee niet een ontwikkelaar de lusten krijgt en de gemeente Kampen niet de lasten. Dit is niet aan de orde. De gemeenteraad wil graag de hoek op de Kievitstraat opgelost zien en dat Brunnepe niet meer versteend wordt, maar meer vergroening krijgt. Met deze deal kunnen we beide wensen invulling geven. Beide transacties zijn ingezet op marktconforme uitgangspunten. Dat de ambitie, zoals die in 2010, niet gehaald wordt is vervelend maar kent vooral zijn oorzaak in de crisis die ons is overkomen. Dat is op zich vervelend, maar daar moeten we niet op blijven achteruit staren. Nu kunnen we een overeenkomst sluiten, waar eigenlijk niemand financieel blij van wordt, de gemeente niet en de ontwikkelaar niet. Nu wordt de hoek Kievitstraat ontwikkelt en Brunnepe/Bongerd kunnen we meer groen maken en daar kunnen we dan allemaal wel weer blij van worden. “

 

 


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673