Verhuizing gemeentewerf voltooid

Nieuwe locatie niet zonder slag of stoot betrokken

Afgelopen maand is na het nodige rumoer de gemeentewerf van Kampen verhuisd van de Werfweg (Loswal) in Kampen naar het Tasveld in IJsselmuiden. Dat leverde vorig jaar vragen op binnen de gemeenteraad en bezwaren bij omliggende bedrijven. Diverse gesprekken en procedures volgden waarna de situatie nu is beklonken. Er moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet maar industrieterrein Zendijk is per heden de uitvalsbasis voor de buitendienst van gemeente Kampen.

Gemeentewerf Kampen

Nadat bouwbedrijf Van de Wetering gestopt was in 2008, stond het terrein op het Tasveld te koop. Aan de Werfweg toonde Schotte Kunststoffen interesse in de grond van de oude gemeentewerf voor haar noodzakelijk geachte uitbreiding. Tegelijk werd steeds duidelijker dat de oude gemeentewerf een grote moderniseringsslag te maken had. Het perceel van Van de Wetering grensde aan de gemeentelijke wijkpost Groen voor IJsselmuiden. Samen met het grote bedrijfspand van Waterschap Drents Overijsselse Delta zou het één aansluitend terrein vormen. De gemeente kwam echter niet tot verkoopovereenstemming met het waterschap. Om de hoek had bouwbedrijf Van Pijkeren een perceel met twee bedrijfsloodsen en was bereid dat te verkopen aan de gemeente. Een BV van Van Pijkeren kocht tegelijkertijd het oude werfterrein van de gemeente om dat vervolgens door te verkopen aan Schotte Kunststoffen. Deze grondtransactie, in combinatie met een bouwopdracht, leverde het eerste politieke rumoer op omdat de gemeenteraad hierover niet was geïnformeerd door verantwoordelijk wethouder Martin Ekker.
Gemeentewerf Kampen

Publiek Private Samenwerking
De constructie was een zogenaamde PPS, een samenwerking tussen overheid en private ondernemingen. Die ondernemingen dragen zorg voor de uitvoering. Daarom was er geen sprake van een openbare aanbesteding, wat de gemeenteraad inderdaad gemist had in het voortraject. Door zich alleen op de uitkomsten te richten, bespaart de overheid tijd en geld en dat was één van de voordelen die wethouder Ekker naar voren bracht. Bezwaren van omliggende bewoners en bedrijven richtten zich op de verwachte overlast door strooiwagens, toename van brandgevaar en bouwen tot de perceelgrens. Eind oktober culmineerde dat in een blokkade van de toegangspoort omdat de aannemer werkzaamheden, voor de benodigde aanpassingen van gebouwen en terrein, wou starten terwijl tegen de verleende vergunningen nog bezwaar mogelijk was. Op eigen risico mag een aannemer daarvoor echter kiezen.

Gemeentewerf Kampen

Tegemoetkoming aan bezwaren
In het oorspronkelijke ontwerp was een halfopen wasplaats ingetekend. Omwille van de vrees voor milieuoverlast van omwonenden wordt er echter een volledige en gesloten wasplaats gebouwd. Andere bezwaren worden weggenomen door te benadrukken dat de eerste functies van de gemeentewerf kantoor, parkeerplaats en materiaalopslag zijn. Geen bedrijfsmatige activiteiten als vuiloverslag of afvalverwerking. De geplande opslag van houtpallets is beoordeeld door externe deskundigen die hierin geen toename van brandgevaar voor de omgeving zien. Het bouwen tot de perceelgrens is in strijd met het bestemmingsplan maar hiervoor is ontheffing mogelijk – ook voor omliggende bedrijven. De gemeente heeft zich als ieder ander aan regels en vergunningen te houden en om die reden mag er op de loodsen om de hoek geen beeldmerk bevestigd worden. Beoordeling door een welstandscommissie gaat zelfs op voor een industrieterrein en van dien wege moet de beplating van de zoutloods nog aangepast worden.

Voormalige gemeentewerf Kampen

Opruiming in eigen huis
Al met al is er een vertraging van enkele maanden opgetreden maar het oude terrein is voor 1 juli opgeleverd, zoals afgesproken en vereist was. De perceeloppervlakte van de nieuwe gemeentewerf bedraagt zo’n 60% van het oude perceel. De nieuwe zoutloods heeft wel een grotere capaciteit en er is voldoende gelegenheid voor werkplaatsvoorzieningen en parkeerloodsen. Met het aanhouden van een eigen vrachtwagenpark, zelfs al worden enkele maar een paar maanden per jaar ingezet als strooiwagen, is de gemeente efficiënter en goedkoper uit dan door dit uit te besteden zoals provincie Overijssel bijvoorbeeld doet. Een efficiencyslag vangt de teruggang in ruimte op samen met een grote opruiming. Zoals voor iedereen een verhuizing vaak een aanleiding is tot het opruimen van oude spullen, zo heeft ook de buitendienst grote schoonmaak gehouden. Precies zoals een reinigingsdienst, onderdeel van de buitendienst, betaamt.

Gemeentewerf Kampen

Zie ook:
Uitspraak voorzieningenrechter over de gemeentewerf (25 nov. 2015)
SP wil opheldering verplaatsing gemeentewerf (26 okt. 2015)
Overeenkomsten verplaatsen gemeentewerf worden gesloten (20 okt. 2015)
Forse kritiek op verhuizing gemeentewerf (2 juli 2015)
Gemeentewerf verhuist naar IJsselmuiden (26 mei 2015)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*