Vernieuwde ‘waterregels’ bij Waterschap Groot Salland

Het Waterschap Groot Salland vernieuwt de Keur. De Keur is een verordening met bepalingen wat wel moet (zoals onderhoud) en wat niet mag ten aanzien van waterstaatswerken, oppervlaktewater en grondwater. Voor veel zaken hoeft volgend jaar namelijk geen vergunning meer worden aangevraagd, maar volstaat een melding.

waterschapfotoDe ontwerpbesluiten liggen met ingang van vrijdag 5 september gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een zienswijze over de ontwerpbesluiten worden ingediend. Dit kan schriftelijk of mondeling.

De ontwerpbesluiten zijn in te zien via www.overheid.nl (waterschapsblad Waterschap Groot Salland), via de website van het waterschap www.wgs.nl en op werkdagen in het hoofdkantoor van het waterschap, van 9.00 – 16.30 uur. Op de site van het waterschap zijn de kaarten op detailniveau te raadplegen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*