Versterking Centrum voor Jeugd en Gezin Kampen voor uitvoering jeugdhulp

CJG Kampen1

Op 1 januari wordt de nieuwe Jeugdwet 2015 ingevoerd en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hele jeugdhulp. Doel van deze wijziging is een betere samenwerking rond gezinnen (één gezin, één plan) en het meer preventief en vanuit de eigen kracht werken van jeugdigen en hun ouders.

In Kampen worden de lichte vormen van jeugdhulp sinds 2010 al uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) aan de Wederiklaan 56. Dat blijft zo. Het CJG Kampen gaat per 2015 ook de intensievere vormen van gespecialiseerde hulp toewijzen. Voor het uitvoeren van de nieuwe taken wordt het CJG uitbreid en versterkt met de benodigde deskundigheid.

Op dit moment ontvangen ongeveer 1.800 jongeren in de gemeente Kampen jeugdhulp, die vanaf 1 januari 2015 tot de verantwoordelijkheid van de gemeente gaat behoren. In 2015 wordt voor een deel van deze jongeren de zorg en ondersteuning afgerond. Tegelijk zullen nieuwe jeugdigen en ouders zich melden voor zorg en ondersteuning. Dit betekent dat het CJG toegerust en ingericht moet worden om deze toegangsfunctie te kunnen uitvoeren. Om problemen snel en kundig te kunnen onderkennen en tot een goed plan van aanpak te komen, wordt het CJG uitgebreid en versterkt.

Deskundigheid vanuit onder andere Bureau Jeugdzorg
Op dit moment ligt de toegang tot jeugdhulp bij Bureau Jeugdzorg. Omdat zij beschikken over een brede kennis van de jeugdzorg en de aanbieders van jeugdzorg, neemt de gemeente vijf medewerkers van Bureau Jeugdzorg over. Schoolmaatschappelijk werk, onderdeel van het CJG, vormt al een belangrijke schakel tussen onderwijs en jeugdzorg. Schoolmaatschappelijk werk krijgt daarom een belangrijke functie in de toegang tot de jeugdzorg, de personele inzet wordt daartoe uitgebreid.
Om sneller en adequater op vragen om zorg en ondersteuning te reageren, neemt het CJG zelf een orthopedagoog in dienst. Deze ondersteunt ouders en kinderen en CJG-medewerkers bij het stellen van de diagnose en het bepalen van de inzet van de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Naast het CJG kunnen de jeugdarts, huisarts en medisch specialist ook verwijzen naar jeugdhulp. Gedwongen jeugdhulp, zoals voogdij, wordt opgelegd door een uitspraak van de rechter.

Continuïteit van zorg in 2015
De gespecialiseerde vormen van jeugdhulp organiseert de gemeente Kampen samen met tien andere gemeenten in de regio IJsselland. De regio heeft hiervoor afspraken gemaakt met lokale, regionale en landelijke aanbieders van jeugdhulp. Inmiddels zijn de contracten voor de inkoop en subsidiëring van de jeugdhulp per 1 januari 2015 opgesteld. Het gaat om ruim 200 contracten die door de jeugdhulpaanbieders zijn ondertekend. Met de ondertekening van de afspraken tussen de elf regiogemeenten en de jeugdhulpaanbieders kunnen kinderen, jongeren en hun ouders ook vanaf 1 januari 2015 rekenen op goede zorg. De Jeugdwet geldt tot 18 jaar. Voor vragen over jongeren ouder dan 18 jaar kunnen inwoners vanaf 1 januari 2015 terecht bij de Meedoen-balie van de gemeente Kampen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*