VIDEO – Delegatie Kampenaren in Bergen (NO) voor int. Hanzedagen

Een grote delegatie Kampenaren is afgereisd naar Bergen in Noorwegen om tijdens de Internationale Hanzedagen ervaring op te doen, cultuur te snuiven en uitnodigingen uit te delen want van 15 t/m 18 juni 2017 is Kampen het bruisende middelpunt van allerlei Hanzefestiviteiten tijdens de Internationale Hanzedagen 2017.

Festiviteiten, verschillende markten, muziek, dans, presentaties van vele Hanzesteden uit Europa en nog veel meer. In Kampen word volgend jaar om deze tijd de internationale Hanzedagen gehouden en daarmee is Kampen de trotse gastheer van zo’n 120 Europese Hanzesteden en van zo’n 300.000 bezoekers.

In het afgelopen jaar is veel werk verzet om de contouren van het programma tot stand te brengen. Het duurt nog ruim een jaar voor het zover is, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt aan een afwisselend, inspirerend en aantrekkelijk programma voor iedereen. Dankzij samenwerking met vele Kamper organisaties, de provincie Overijssel en Nederlandse Hanzesteden, krijgt het programma steeds meer vorm.

Wat zijn internationale Hanzedagen eigenlijk
Internationale Hanzedagen zijn bijeenkomsten van Europese Hanzesteden. Ieder jaar organiseert één van de Hanzesteden een ontvangst waarbij alle andere Hanzesteden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en om hun Hanzestad te promoten. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een internationaal netwerk van 185 Hanzesteden uit zestien landen, allen aangesloten bij het nieuwe Hanzeverbond onder voorzitterschap van het Duitse Lübeck.

Jaarlijks komen er nu zo’n 100 tot 120 Hanzesteden bij elkaar in één van de Hanzesteden. Op de Hanzemarkt presenteren de deelnemende Hanzesteden zich aan de bezoekers. Daarnaast is er een uitgebreid cultureel – en podiumprogramma, een economisch programma en een Jeugdhanzeprogramma. Naast deze traditionele programmaonderdelen gaat Kampen de uitdaging aan om ervoor te zorgen dat de binnenstad bruist van leuke activiteiten en spektakel.

Waarom organiseert Kampen de Internationale Hanzedagen
Het organiseren van de Internationale Hanzedagen biedt een uitgelezen kans om Kampen nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Het is mogelijk om aan een heel breed publiek uit binnen- en buitenland te laten zien hoe mooi Kampen is en hoe leuk het is om in Kampen te wonen, werken, winkelen en te recreëren. Daarnaast is er ook de ambitie om de regio voor het voetlicht te brengen bij de bezoekers van de Internationale Hanzedagen.

Wat staat er allemaal op stapel
Achter de schermen wordt al een jaar hard gewerkt aan een afwisselend, inspirerend en aantrekkelijk programma voor iedereen. De betrokkenheid van de Kampenaren is belangrijk geweest voor de invulling van het programma. In de uitwerking wordt intensief samengewerkt met veel verschillende verenigingen uit de stad. Door deze samenwerking ontstaat er een verrassend programma.

Cultureel spektakel
De Internationale Hanzedagen 2017 worden een spannende combinatie van historie en traditie, met een moderne twist. Kampen wil het publiek extra verrassen, ontroeren en in beweging brengen. Het historische decor van de Kamper binnenstad zal het artistieke programma enorm versterken.

Op diverse locaties worden kwartieren ingericht. Hierbij valt te denken aan het centraal gelegen Hanzekwartier rondom het Van Heutszplein; een Theaterkwartier rondom de Bovenkerk waar onder andere Ventura en Quintus actief zullen zijn; een Museumkwartier rondom het Stedelijk Museum met ruimte voor HANSEartWorks, waar kunstenaars uit diverse Hanzesteden exposeren en het Havenkwartier met de Koggewerf als middelpunt waar de geschiedenis tot leven komt. Daarnaast is het Havenkwartier een mooi vertrekpunt voor de schepen die rondvaarten aanbieden. Zo is Kampen ook nog eens vanaf het water te bewonderen. Verder zullen de Ridders van de IJssel een deel van het Groene Hart innemen en daar hun kampement opslaan waarna spectaculaire veldslagen zullen volgen. Bij de Kinderboerderij en de Natuurspeelplaats worden allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen. In de Oudestraat is het gezellig winkelen en op de pleinen klinkt muziek.

Aandacht voor de jeugd
Rond de Internationale Hanzedagen is er een aparte organisatie voor jongeren; de Jeugdhanze. Sinds 1998 is dit een vast onderdeel van de Internationale Hanzedagen. Elke Hanzestad kan een delegatie jeugd laten meedoen aan dit programma, dat ook in samenwerking met jongeren wordt ontwikkeld. De jongeren die meehelpen bij de organisatie van het programma willen in het programma graag aandacht vragen voor de stad Kampen en de omgeving. Zo willen ze Kampen en de omgeving laten zien aan de jongeren die hier op bezoek komen. De stad en de omgeving staan dan ook centraal binnen het thema en de verschillende programmaonderdelen van de ‘Youth Hansa’ in 2017.

Tijdens de Internationale Hanzedagen zijn ook de drie lokale Kamper scoutinggroepen actief. Zij slaan de handen ineen en organiseren samen de Hanzejam. In de geest van de Hanze worden hiervoor Nederlandse en buitenlandse groepen uitgenodigd. De locatie van de Hanzejam is vlakbij de historische binnenstad van Kampen; daar vormen de jeugd- en jongerenvelden samen de HanzeJam. Er worden ongeveer 1000 deelnemers verwacht op dit internationale kamp.

Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de verschillende programmaonderdelen. Er zijn voor de invulling vele ideeën aangeleverd, waarvan verschillende ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Inmiddels zijn er voldoende programmaonderdelen en kunnen er geen nieuwe meer ontwikkeld worden.

De ontwikkelingen rondom de organisatie zijn de komende tijd steeds meer te volgen viahanze2017.nl en op facebook hanze2017.