Vragen over onkruidbestrijding met nieuw soort gif

Ingezonden door GroenLinks Kampen

De regering heeft eind maart 2016 het spuiten met Roundup op stoepen en andere verhardingen verboden. Ook in de gemeente Kampen is het gebruik van Roundup gestopt. Men is echter begonnen een nieuw onkruidbestrijdingsmiddel toe te passen: Pistol Flex. Van dit middel is onder meer bekend dat het een veel langere werkingsduur heeft dan Roundup. Raadslid Niels Jeurink daarover: “GroenLinks is erg verbaasd dat de gemeente na het verbod op Roundup kennelijk op zoek is gegaan naar een ander soort gif, in plaats van over te stappen op gifvrije onkruidbestrijding. GroenLinks heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W over de redenen daarvoor en de gezondheidsrisico’s voor mens, dier en plant.”

De regering heeft eind maart 2016 het spuiten met Roundup op stoepen en andere verhardingen verboden. De aanleiding daarvoor zijn de jarenlange twijfels over de gevolgen van het gebruik van Roundup voor mens en dier. In 2015 noemde het IARC glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Het IARC is een gerenommeerd instituut voor kankeronderzoek van de Verenigde Naties. In reactie daarop verwijderde een aantal winkelketens het gif uit het schap. GroenLinks vindt dat een goede ontwikkeling.
Het verbod op Roundup bood gemeenten de gelegenheid om te schakelen naar gifvrij onkruidbeheer. Veel gemeenten deden dat ook en hebben er goede ervaringen mee. Stoepen worden daar sindsdien schoon gehouden door ze –bijvoorbeeld- te borstelen of met heet water te behandelen.
Ook in de gemeente Kampen is het gebruik van Roundup volgens onze informatie gestopt. Men is in onze gemeente echter begonnen een nieuw onkruidbestrijdingsmiddel toe te passen: Pistol Flex. Van dit middel is onder meer bekend dat het een veel langere werkingsduur heeft dan Roundup.

De door GroenLinks gestelde vragen gaan over de gezondheidsrisico’s voor mens, dier en plant en over de redenen om het nieuwe gif te gebruiken:

1. Waarom heeft het verbod op Roundup in Kampen kennelijk (nog?) niet geleid tot een gifvrij onkruidbeheer? Welke ervaringen zijn inmiddels opgedaan met gifvrije onkruidbestrijdingsmethoden?
2. Wordt nu nergens binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Kampen door of door aannemers in opdracht van de gemeente Kampen nog Roundup gebruikt?
3. Wat heeft het College doen besluiten het ene gif (Roundup) voor het andere in te wisselen?
4. Garandeert het College dat het gebruik van dit middel geen risico’s op korte en/of lange termijn met zich meebrengt voor omwonenden, bij bomen spelende kinderen en (huis)dieren?
5. Garandeert het College dat het gebruik van dit middel geen risico’s op korte en/of lange termijn met zich meebrengt voor grond- en oppervlaktewater en de daarin levende planten en dieren?