wat als u wilsonbekwaam wordt?

U kunt door dementie, een ongeval, beroerte of een andere oorzaak op enig moment niet meer ‘wilsbekwaam’ worden. U bent dan niet meer in staat de gevolgen van uw handelen te overzien en op grond van de wet niet meer bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit kan tijdelijk of blijvend zijn.

Heeft u voor die situatie niets geregeld, dan hebben uw naasten betreffende uw medische behandeling in beginsel geen inzage in uw medisch dossier (ook niet na uw overlijden). En moet uw huis worden verkocht dan komt de Kantonrechter er aan te pas. Die zal een bewindvoerder benoemen voor uw financiële zaken en een mentor voor alle medische aangelegenheden. Daarvoor moet bij het in te dienen verzoekschrift en toestemmingsverklaringen van de naaste familie óók een verklaring van een onafhankelijk deskundige worden overlegd. Dit mag niet door uw eigen huisarts of verpleeghuisarts worden opgesteld. Wie vervolgens tot bewindvoerder en mentor wordt benoemd heeft u zelf niet meer voor het kiezen… Daarnaast kan het onder uw naasten de nodige wrijving geven.

U kunt dit voorkomen door het opstellen van een (MENTOR)VOLMACHT.
Dit wordt ook wel een ‘levenstestament’ genoemd. Daarin beslist ù wie uw belangen waarneemt als u daar op enig moment zelf niet meer toe in staat bent. U kunt daarbij denken aan:
administratie: wie uw financiële zaken mag regelen. Daarbij kunt u instructies geven, bijvoorbeeld: mag de gevolmachtigde schenkingen doen en zo ja, aan wie dan en tot welk bedrag per jaar. Heeft u een onderneming? Denk dan aan de (tijdelijke) besturing of voortzetting van uw bedrijf;
woning en inboedel: wie mag uw huis verkopen en wat moet er met uw inboedel gebeuren indien het voor u om gezondheidsredenen niet langer mogelijk is om in uw (eigen) woning te verblijven;
medische aangelegenheden: wie mag inzage hebben in uw medische dossier (ook na overlijden) en aan wie worden de beslissingen over uw gezondheidszorg toevertrouwd; welke medische handelingen moeten in bepaalde omstandigheden worden toegepast of vermeden (reanimatie, behandelverbod, levenswensverklaring of euthanasieverklaring), is uw opname in een hospice gewenst als de laatste verzorging thuis niet meer mogelijk is?

Ook bepaalt u wanneer de volmacht ingaat. Dat kan gelijk zijn na ondertekening van de akte, maar kan ook zijn nadat een arts schriftelijk heeft verklaard dat u niet meer wilsbekwaam bent. Verder is het mogelijk om meerdere personen bij opvolging te benoemen. Bijvoorbeeld eerst uw partner en daarna een ander gezins- of familielid als uw partner het niet kan/wil of niet meer in leven is.

Kortom voor iedereen (jong en minder jong) is het nuttig om hier goed over na te denken en om deze wensen bijtijds vast te leggen. Zodat familieleden, in de situatie waarin u zelf geen beslissingen meer kunt nemen, weten hoe u wenst dat zij moeten handelen.
Behoefte aan duidelijk uitleg? Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat!
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*