Whatsappgroep De Maten: inbrekers zijn gewaarschuwd

Whattsapp buurtpreventieWoensdag 13 juli om 13.00 uur onthult wethouder Ekker het eerste buurtpreventiebord in de wijk De Maten. Hiermee wordt het startsein gegeven voor een woninginbraak preventieproject via Whatsapp waar gemeente, politie en buurtbewoners in samenwerken.

Al in 2012 zijn twee bewoners uit de wijk De Maten begonnen met een preventieproject tegen woninginbraken.
Er werd een buurtalarm opgestart door elkaar telefonisch te waarschuwen bij verdachte situaties. Met de introductie van Whatsapp is het elkaar waarschuwen een stuk makkelijker geworden. Na een daling van het aantal inbraken in Kampen is er nu weer een lichte stijging te zien. Daarom is het belangrijk dat bewoners, politie en gemeente samenwerken om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. De wijkagent van de Maten, Jolyke Cnossen speelt hierin een verbindende rol.

Preventieproject zichtbaar in wijk
Door het plaatsen van 10 Whatsapp buurtpreventieborden wil de gemeente extra herkenbaarheid geven aan dit project in de wijk. Het is gebleken dat buurtpreventie een preventieve werking heeft.

Werkwijze
In overleg met wijkvereniging en bewoners is een wijk dekkend systeem bedacht waar bewoners zich bij kunnen aansluiten. Net als bij Burgernet (www.burgernet.nl) is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen want twee zien immers meer dan een. De werkwijze is als volgt: De Maten is verdeeld in 8 ‘sectoren’. In iedere sector zijn 1 beheerder en 2 coördinatoren verantwoordelijk voor de sector. Binnen deze sectoren zijn buurtbewoners vrij om zich aan te sluiten bij de whatsapp groep. Voor vragen over het Whatsapp project kan men terecht bij de wijkagent via 0900-8844 (het algemene politienummer).