40.000 jonge palingen voor Kampen en omstreken

Afgelopen zaterdag werden in de gemeente Kampen zo’n 40.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep, de IJssel en het Zwartewater. Dit gebeurde op initiatief van peurvereniging KIJG. Zij organiseert jaarlijks dit natuurproject in samenwerking met De Stadserven Kampereiland e.o., de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en de Stichting DUPAN. Met deze uitzet van jonge palingen wordt bijgedragen aan het herstel van de palingstand in Nederland.

De peurvereniging bracht via haar leden en door een donatie van De Stadserven Kampereiland e.o. het geld bijeen voor 20.000 palinkjes. Daarnaast ontving de vereniging een bijdrage van de gemeenten Kampen en Zwartewaterland. De Stichting DUPAN heeft via het Eel Stewardship Fund® het totale aantal palinkjes verdubbeld tot 40.000 stuks. KIJG en DUPAN dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. De hoeveelheid paling die KIJG uitzet, is vele malen groter dan er door de 40 actieve leden van de peurvereniging op jaarbasis wordt gevangen. De uitzetdag van peurvereniging KIJG werd dit jaar voor de elfde maal op rij gehouden. Het leverde wederom een spectaculair schouwspel op van de vele duizenden wegzwemmende palinkjes.

Peurvereniging KIJG zet de palingen uit in het Ganzendiep en De Goot in het kader van haar jaarlijkse uitzetdag. De paling heeft vanuit deze wateren de mogelijkheid naar het IJsselmeer te zwemmen en van daaruit, nadat deze volwassen is, naar zee te gaan.

De Stichting DUPAN is het samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling), de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI) en de belangenvereniging van kust- en binnenvissers (netVISwerk). Stichting DUPAN onderneemt activiteiten die bijdragen aan een duurzaam herstel van de palingstand in de Nederlandse binnenwateren. Daarnaast werkt zij aan duurzame oplossingen voor vangst en kweek van paling, een milieuverantwoord en diervriendelijk verwerkingsproces en stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek naar paling. Daarmee streeft de Stichting DUPAN naar een duurzame instandhouding van de Nederlandse paling en de palingcultuur.

De letters in Peurvereniging K.IJ.G staan voor Kampen, IJsselmuiden en Genemuiden. Peuren is een methode om paling te vangen, een eeuwenoude traditie. Een peur bestaat uit draden waaraan wormen zijn geregen, verzwaard met een peurlood. Peuren gebeurt vooral in de nacht, als de palingen op jacht zijn naar voedsel. De peurvereniging met zo’n 40 actieve leden, is de enige in Nederland en bestaat sinds 1 september 1973.

De Stadserven is eigenaar van ruim 4.800 hectare weilanden, akkerbouwgronden, natuurgebieden en wateren, geheel gelegen in de IJsseldelta in de gemeente Kampen. Dit areaal wordt begrensd door de Zwartendijk, de Nieuwe Reve, het Drontermeer, het Vossenmeer, het Ketelmeer, het Zwartemeer, de bovensloot van de Mandjeswaard, het Venerietekanaal, de oude IJssel, de dijk op de Pieper, de Goot en het Ganzendiep. De Stadserven Kampereiland e.o. is een handelsnaam van Kampereiland Vastgoed N.V. De gemeente Kampen is enig aandeelhouder van deze N.V.

Foto’s Marco Westendorp – Kampenonline

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*