Aanleg eilanden en ondiepe zones randmeren afgerond

ketelmeer eiland

 

In het Zwarte meer zijn de afgelopen tijd twee nieuwe eilanden en in het Ketelmeer ondiepe zones aangelegd. Zo ontstaat boven en onder water nieuw leefgebied voor vogels, vissen en waterdieren.

Met de aanleg komt Rijkswaterstaat de afspraken na die in Europees verband zijn gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van de binnenwateren (Kaderrichtlijn Water). De grond moet gedurende de winter inklinken en zal in het voorjaar beplant worden met riet, waar vogels als de Karekiet hun nesten in kunnen bouwen.

Het Ketelmeer en het Zwarte Meer maken deel uit van een prachtig natuurgebied rondom Flevoland: de Randmeren. Deze meren bieden veel mogelijkheden voor flora en fauna. Helaas zijn er weinig geleidelijke overgangen tussen land en water. Vissen hebben deze ondiepe zones nodig om te paaien en op te groeien, waterplanten bieden schuilmogelijkheden voor vissen en waterdieren.

Meer informatie over de ondiepe zones in het gebied vindt u op de projectpagina van het Ketelmeer: Aanleg ondiepe zones Ketelmeer en Zwarte Meer.

Bron: Rijkswaterstaat