Aanleg Reevediep van dichtbij te bekijken tijdens Dag van de Bouw

Schutsluis - Piet Harms 2
Foto: ©Piet Harms

Met metaaldetector op zoek naar archeologische schatten

Op zaterdag 4 juni zijn bezoekers van harte welkom om de aanleg van het Reevediep een keer van dichtbij te bekijken. Het bouwterrein van Isala Delta is normaal gesproken niet toegankelijk, maar tijdens de Dag van de Bouw kunnen bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje komen nemen “achter de schermen”.

Vanaf het projectkantoor (Engelenbergplantsoen 5 in Kampen) vertrekken doorlopend pendelbussen naar het projectgebied van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Op de uitstapplekken is veel te zien en wordt door medewerkers van aannemerscombinatie Isala Delta en opdrachtgevers Rijkswaterstaat / provincie Overijssel uitleg gegeven. Ook voor kinderen is er van alles te beleven. Landelijk doen 160 projecten mee aan de Dag van de Bouw.

Bezoekers worden met koffie ontvangen in het informatiecentrum van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, in het projectkantoor aan het Engelenbergplantsoen 5 in Kampen. Hier worden doorlopend korte presentaties gegeven over verschillende onderdelen van het project. Ook kunnen tekeningen van bouwwerken worden bekeken.

Route met pendelbussen
Vanaf het projectkantoor rijden doorlopend pendelbussen het gebied in. In de bus zijn gidsen aanwezig van alles vertellen over het project. Het is mogelijk om de gehele excursie in de bus te blijven, maar op zes plekken kunnen bezoekers ook uitstappen en buiten een kijkje nemen. Het gaat dan om:

Onderdijkse Waard
Hier wordt onder meer verteld hoe het zandtransport voor de bouw van de dijken wordt uitgevoerd.

Recreatie schutsluis en inlaat Reevediep
Hier kunnen de machines worden bekeken, die nodig zijn voor de bouw van de schutsluis. Ook geven medewerkers uitleg over de werkzaamheden.

Vindplaats 9
Dit is de benaming van een bijzondere archeologische vindplaats in het Reevediep. Binnenkort wordt begonnen met de ontgraving. Op deze plek wordt van alles verteld over alle archeologische vondsten, die tot nu toe zijn gedaan.

Slaper en Nieuwendijk
Vanaf de Slaper kunnen bezoekers over de bouwweg naar de tijdelijke Nieuwendijk lopen. Onderweg kan het grote materieel worden bekeken, waarmee het project wordt uitgevoerd. Ook wordt hier meer informatie verstrekt over de bouw van de brug Nieuwendijk over het Reevediep. Vanaf een uitzichtpunt kan worden gekeken naar de plek waar de geul voor recreatievaart wordt gebouwd. Tevens is dit een tussenstop voor koffie, ranja en toiletbezoek.

Oslokade, Zuiderzeehaven
Hier worden de schanscaissons gebouwd. Deze enorme betonwerken dienen als aanvaarbescherming voor Stadsbrug van Kampen. De voorbereiding voor plaatsing zijn in volle gang. Als de schanscaissons zijn aangebracht, zit vrijwel alle beton onder water. Dus de Dag van de Bouw is een mooie gelegenheid om te zien wat er precies wordt gemaakt.

Activiteiten voor kinderen
In het informatiecentrum van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is voor kinderen van alles te doen. Zo is de speeltuin naast het projectkantoor open en staat er een springkussen op het parkeerterrein. In de kantine kan een kleurplaat worden gemaakt en is er ranja. Ook ontvangen de kinderen hier een kaart, die ze onderweg tijdens de excursie kunnen laten afstempelen. Bij inlevering maken ze kans op een leuke prijs. Bij de archeologische vindplaats 9 kunnen kinderen met een metaaldetector op zoek naar “Schatten uit het Reevediep”. En bij de Slaper is een enorme bult zand aanwezig, waarin mag worden gespeeld.

Kom op de fiets
Bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk op de fiets te komen. Bij het projectkantoor van Isala Delta is namelijk beperkte parkeerruimte. Het is ook mogelijk om de auto te parkeren op het Burgemeester Berghuisplein, bij het gemeentehuis van Kampen. Vanaf daar is het zo’n 5 minuten lopen naar het projectkantoor.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen: de zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug gemiddeld 2 meter is verdiept. Dit project is al klaar. En de aanleg van de hoogwatergeul het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer.

Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 hectare nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en ruimte voor een toekomstige nieuwe woonwijk voor Kampen op een klimaatdijk.