Aanpassingen Flevoweg en Oostzeestraat start later dan gepland


Eind vorig jaar stelde het college de definitieve ontwerpen voor de herinrichting van de Flevoweg en de Oostzeestraat vast. Met het opnieuw inrichten van deze straten wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid verbeteren.

Inmiddels is de aanbesteding afgerond. Borger Aannemingsbedrijf uit IJsselmuiden gaat het werk uitvoeren. Zij starten begin 2022 met de werkzaamheden. Dat is later dan gepland, maar door corona is er een schaarste ontstaan aan materialen, waaronder klinkers. Het is jammer dat de werkzaamheden later starten, maar hier hebben we helaas geen invloed op.

Aanpassingen Flevoweg
De grootste aanpassing is de komst van een rotonde op het kruispunt Flevoweg-Oostzeestraat.
De weggedeelten tussen het huidige kruispunt met de Oostzeestraat en de 3e Ebbingestraat worden versmald en het asfalt wordt hier vervangen door klinkers. Dit om de snelheid te verlagen.
Ook het kruispunt van de Flevoweg met de Buitensingel wordt veiliger en overzichtelijker gemaakt.
Aan de zuidzijde van de Flevoweg, parallel aan het weggedeelte Buitensingel-3e Ebbingestraat, komt een wandelpad.
Op het kruispunt met de 3e Ebbingestraat en de oversteekplaatsen voor voetgangers tussen het kruispunt met de Buitensingel en de 3e Ebbingestraat komen kleine aanpassingen die daar de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken.
Ten zuidwesten van het kruispunt met de Oostzeestraat komen 20 parkeerplekken. Dit moet bijdragen aan een ‘gastvrij Kampen’ en het autoluw maken van het Groene Hart.

Herinrichting Oostzeestraat
De grootste aanpassing is de vervanging van de tijdelijke klinkers voor definitieve klinkerbestrating, met brede stroken voor fietsers en parkeervoorzieningen. De straat krijgt hierdoor mede meer een verblijfskarakter (buitenspelen, praatje maken) en het verkeer zal er langzamer door gaan rijden.
Voor voetgangers wordt een veiliger oversteek gemaakt op het kruispunt van de Oostzeestraat met de Hanzelaan, ter hoogte van het gezondheidscentrum.

Direct omwonenden en andere betrokkenen ontvangen ruim voor aanvang van de werkzaamheden nadere informatie over wanneer er wat staat te gebeuren, welke gevolgen dat eventueel heeft voor de bereikbaarheid en wat we eraan doen om de overlast te beperken. Voor vragen kan een e-mail worden gestuurd naar groenehart@kampen.nl

2 Comments

  1. En dan gelijk in het kader van verkeersveiligheid en leefbaarheid de streekbussen over de molenbrug laten rijden en de stadsbus vervangen door een kleine bus. Scheelt een hoop onnodig verkeer zowel op de Oostzeestraat als ook op de Buitenkade en Ijssekade.Voor alle bewoners wel zo prettig.

  2. Ik hoop dat de bereikbaarheid van het economisch centrum niet in het geding komt. Er wordt steeds meer verkeer geweerd maar verkeer is ook transport, toelevering, klanten, bezoekers en toeristen. We moeten omdenken. Eerst faciliteren en dan pas blokkeren/handhaven. Kampen is de enige stad zonder fatsoenlijke parkeermogelijkheden. We investeren in toerisme, lokaal shoppen en zo voort maar je kunt er gewoon niet heen. Dus alles eerst via de klankbordgroep Gastvrije Binnenstad laten gaan. Daar zitten alle partijen klaar met oplossingen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*