De Ambelt Kiest Koers op locatie Prisma in Kampen.

 De Ambelt definitief overgedragen aan St. PC SO&VSO Kampen e.o.

Door de invoering van passend onderwijs heeft de Ambelt een strategische koers uitgezet waarbij een verregaande samenwerking met partners uit regulier en speciaal onderwijs wordt gezocht. Het samen bundelen van de krachten is het uitgangspunt en de leerling staat hierbij steeds centraal.

Al eerder werd bekend gemaakt dat het speciaal onderwijs van de Ambelt in Kampen wordt overgedragen aan de Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Kampen en omstreken (St. PC SO&VSO Kampen e.o.). Per 1 augustus 2016 wordt dit een feit en draagt de Ambelt in Kampen zichzelf over. Voorzitter van het College van Bestuur van de Ambelt Maarten Faas, en de bestuurder van St. PC SO&VSO Kampen e.o. Henk van der Wal, hebben vandaag hun handtekening onder de overdracht gezet.

Het onderwijsaanbod en de voorzieningen van de Ambelt in Kampen gaan samen met de Trimaran en de Schakel onder één vlag verder met de naam Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen.