Archeologische vondst bij De Enk

In Zalkerbosch wordt het plaggen afgerond

De projecten van Ruimte voor de Rivier in de IJsseldelta duren voort. Ter hoogte van natuurgebied De Enk is bij archeologisch onderzoek een bijzondere vondst gedaan. De Enk heeft zich in het verleden vanuit de Zuiderzee tot natuurgebied ontwikkeld en wordt nu hersteld als onderdeel van Ruimte voor de Rivier. In de uiterwaard Zalkerbosch bij Zalk wordt dertig hectare nieuwe riviernatuur gecreëerd.

Enk steiger

Vorige week donderdag werd bij De Enk een mooie ’steiger’ ontdekt. Na ingetekend te zijn door de archeologen, is de ‘steiger’ verwijderd. Hij wordt nader onderzocht op onder andere de datering. Er is nog weinig bekend over het bouwsel dat zo’n 15 meter lang is.  Wel is bekend dat er na de Middeleeuwen gedurende 300 jaar (van 1500 tot 1800) een veerpont heeft gevaren om de Enk over te steken. Het lijkt erop dat deze ’steiger’ een plek was om aan land te gaan. In het projectgebied van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, waaronder De Enk, worden regelmatig veldexcursies gehouden voor bijvoorbeeld ambtenaren en studenten.

Enk excursie
Zalkerbosch
Deze week worden de plagwerkzaamheden in Zalkerbosch afgerond. In januari werd er gestart na een goed bezochte informatiebijeenkomst (zie onderaan). Bij de plagwerkzaamheden is de toplaag van de bodem verwijderd om optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van hardhoutooibos, stroomdalgrasland en plas-dras-gebieden. Alle drie typische natuurgebieden voor de IJsseldelta. De grond die vrijkwam bij het plaggen is afgevoerd via de tijdelijke loswal naar het Reevediep waar het wordt verwerkt in de klimaatdijk.

ZalkerboschZie ook:
Zalkerbosch is nu aan de beurt (KampenOnline)
Ruimte voor de Rivier toont haar projecten (KampenOnline)
Zorgvuldigheid bij uitvoering werkzaamheden (Ruimte voor de Rivier)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*