Berging IJsselkogge (deel 17b):
Verhuisbericht: Kogge vertrokken naar Lelystad

Met drama en retourticket heeft IJsselkogge IJsselkade verlaten

Van uitstel is geen afstel gekomen. De IJsselkogge, het middeleeuwse schip dat vorige week uit de IJssel bij Brunnepe is opgedoken, heeft afscheid genomen van Kampen. Of andersom, liever gezegd. Inwoners, koggevrijwilligers en burgervader hebben de kogge uitgezwaaid. Er deed zich nog een klein incident voor met een koggevaarder. In Lelystad wordt het scheepswrak, dat nog in goede staat verkeert, geïnspecteerd en, indien mogelijk, gerestaureerd waarna het naar Kampen terug zal keren.

vertrek IJsselkogge

Bijna meer media dan inwoners hadden zich in de vroege ochtend op een frisse IJsselkade verzameld bij de kogge die gereed stond voor vertrek. Geplaatst op hout in een strak korset van balken, met erachter het nu lege stroomscherm, lag het op het inmiddels bekende werkponton met ervoor de inmiddels bekende sleepboot Catharina 5 van HEBO Maritiemservice. Toen de bemanning van beide moderne vaartuigen aan kwam lopen, kwam plots een bemanningslid van het oude vaartuig tevoorschijn. Reindert Skriever van Wilsum, een rol van Reijer van ’t Hul,  was helemaal ontdaan dat zijn schip, waarop hij 25 jaar had gevaren, uit de vaargeul was gehaald. Stampvoetend gebood hij de HEBO-bemanning de kogge straks weer terug te brengen.
vertrek IJsselkogge

Burgemeester Koelewijn was inmiddels ook gearriveerd en nam het retourticket van Reindert over. Ook hij drukte de bemanning op het hart om de IJsselkogge straks weer terug te brengen. ”Anders weet ik jullie te vinden”, zegt hij met een lach. Uitgebreid bedankt de burgervader voor de camera’s van RTV Oost de vrijwilligers van Stichting Kamper Kogge die afgelopen dagen de bezoekers van de geëxposeerde kogge uitleg gaven. Daarmee werd ook de marketing van Kampen verweven. De burgervader diept een boekje op waarin een Duitse hoogleraar geschiedenis verslag doet van het Hanzeverbond. Kampen komt daar onontkoombaar in voor en blijkt toentertijd een bijzondere en belangrijke positie gekend te hebben. Na hiermee in de juiste context geplaatst te zijn, gaat de HEBO-bemanning aan boord. Op de IJssel neemt Hans Houkema persoonlijk afscheid van de IJsselkogge door deze in zijn punter kort te begeleiden.

vertrek IJsselkogge

Als de sleepboot en het ponton afvaren richting de Stadsbrug, schrikt een projectleider van Ruimte voor de Rivier, die staat toe te kijken: ”Hij vaart de verkeerde kant op!” De HEBO-bemanning blijkt de traditie van de Hanzescheepslieden van weleer in ere te houden. Ze brengen eerst een eresaluut aan de stad Campen. Met luide scheepshoorn klinkt de zeemansgroet voor de Kamper kade en dan keert de Catherina 5 het steven en kiest, met de IJsselkogge en het stroomscherm in haar kielzog, definitief het ruime sop richting Batavialand in Lelystad. Nou ja, definitief. De IJsselkogge is met een retourticket van Reindert Skriever van Wilsum op reis gegaan.
vertrek IJsselkoggeZie ook:
Eerdere gepubliceerde delen over de IJsselkoggeberging
Een korte video-impressie van het vertrek
• Stichting Kamper Kogge

Laatste nieuws

Batavialand IJsselkoggeRond tien uur passeerde het kleine konvooi de Ketelbrug en rond half twee is de IJsselkogge heelhuids gearriveerd in Lelystad. Op de foto is duidelijk te zien hoe het scheepswrak door sproeiers in een waas van water wordt gehouden want daarin heeft het ook de afgelopen zeshonderd jaar gelegen.

Het stroomscherm werd direct ontmanteld en de IJsselkogge gereed gemaakt voor de inhuizing morgenochtend. Dan zal het, wederom onder toeziend oog van diverse media, geplaatst worden in het conserveringsstation naast museum Nieuw Land waar het naar verwachting zo’n drie jaar zal verblijven.

Batavialand IJsselkogge


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*