Berging IJsselkogge (deel 20):
Weerzien met de koggevrijwilligers

Stichting Kamper Kogge uitgenodigd door Batavialand

Voordat het publiek tijdens de Nationaal Museumweek op twee dagen welkom is in het conserveringsstation, waren de vrijwilligers van de Kamper Kogge uitgenodigd voor een bezoek. Vorige week donderdag werden ze rondgeleid en bijgepraat door twee leden van het onderzoeksteam. Voor sommigen was het een eerste weerzien met de IJsselkogge sinds diens ligging aan de IJsselkade na de lichting. Na bezichtiging van de IJsselkogge waren ze welkom om geheel Batavialand te bezichtigen.

SKK Batavialand
Museum Nieuw Land
Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan de faciliteiten van het conserveringsstation wordt de IJsselkogge zorgvuldig nat gehouden (zie deel 19). Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het vervolg van dit langdurige en intensieve project. Zo’n dertig vrijwilligers van Stichting Kamper Kogge kregen het laatste nieuws te horen van Benno van Tilburg, projectleider, en Laura Koehler, hoofd conservering. Zij verwelkomden de vrijwilligers die de Kamper Kogge varende houden en de toeristen informeren. In de koffiehoek naast de ingang van Museum Nieuw Land is een kleine expositie ingericht over de IJsselkogge die eerst werd bekeken door de ”Koggerikken”. Vorig jaar was er een expositie van Jan Schilder, die daarbij koninklijk onderscheiden werd (zie onderaan). Permanent is er een expositie over Cornelis Lely, de ingenieur en later minister die als een visionair de Zuiderzeewerken bedacht en later mocht uitvoeren.
SKK Batavialand
Ingenieur Lely – Ventjager
In de filmzaal van het museum draait een indrukwekkende film over Cornelis Lely die droomde over de Afsluitdijk en de inpoldering van de Zuiderzee met de woorden ”Ik regeer tot over mijn grenzen heen”. Zijn droom werd werkelijkheid al wist hij dat hij het einde niet zelf mee zou maken. Drie generaties hebben eraan gewerkt en wie weet wat de toekomst nog brengen zal. Een deel van de koggevrijwilligers bekeek eerst deze film want de groep was in tweeën gedeeld. Daarna bezocht dit deel van de ”Koggerikken” de Ventjager als opmaat naar de IJsselkogge. Dit schip ging rond 1710 ten onder en is één van de ruim vierhonderd scheepswrakken die aangetroffen werden tijdens de inpoldering. De Ventjager is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad geconserveerd zoals ook de intentie is met de IJsselkogge.
SKK Batavialand

IJsselkogge
Nadat de groepen gewisseld hadden, werd het conserveringsstation betreden. Benno van Tilburg en Laura Koehler lichtten de huidige stand van zaken toe terwijl de vrijwilligers geboeid naar de IJsselkogge keken. Sommigen maakten van de gelegenheid gebruik om eronder te kruipen en de kogge werkelijk met de neus erop te bestuderen. Van Tilburg vertelde dat de IJsselkogge zeker niet met de Hanzedagen gereed zal zijn om terug te keren naar Kampen. Hij schetste de kenmerken van een kogge, zoals de balken door de huid, wat door de vrijwilligers beaamd werd. De vele losse onderdelen liggen buiten in containers net zoals de punter en de aak, waarnaar werd geïnformeerd. Of die ook gerestaureerd worden, is nog steeds onduidelijk. De inwendige betimmering van de IJsselkogge is bijzonder en zo merkten de vrijwilligers meer verschillen op met de Kamper Kogge, die een replica vormt van een bij Nijkerk gevonden kogge uit 1340, zo’n honderd jaar jonger dan de IJsselkogge. Ofschoon het koggemodel in haar tijd 400 jaar ongewijzigd is gebleven, is de IJsselkogge toch opgebouwd uit meer naaldbomenhout (lariks?) en met veel meer ijzer dan de Kamper Kogge.
SKK Batavialand
Batavialand
Na de rondleiding kregen de bezoekers van de Kamper Koggewerf de gelegenheid om op eigen gelegenheid Batavialand verder te verkennen. Sommigen gingen even winkelen in Bataviastad en anderen lopen via de Bataviawerf naar de Batavia, die toekeek hoe de IJsselkogge aan land werd gebracht (zie deel 18). De Bataviawerf is een grotere uitvoering van de Koggewerf en de Batavia is een replica van een schip uit 1628 van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dat in 1629, op weg naar Java met 332 opvarenden, op zijn eerste reis vergaan is bij Australië. De Galjoensleeuw op de Batavia siert het schip aan de voorzijde en is gemaakt van lindehout.
SKK Batavialand
Boeiend en indrukwekkend
De vrijwilligers hebben het bezoek als zeer leuk en interessant ervaren met een goede uitleg van de gidsen. De uitnodiging van Batavialand aan Stichting Kamper Kogge, die al stamde uit februari, wordt zeer gewaardeerd. Ook Benno van Tilburg sprak zijn enthousiasme uit en gaf aan samen dit unieke project te willen uitvoeren. Uit de IJsselkogge komt zoveel informatie en bijzondere vondsten dat ze om die reden uniek is. Het koepeloventje is één voorbeeld daarvan. Die staat in de hoek van het conserveringsstation en bracht één van de koggevrijwilligers op een lumineus idee. Waarom die koepeloven niet overzetten in de Kamper Kogge?!
SKK Batavialand
Zie ook:
Eerdere gepubliceerde delen over de IJsselkoggeberging waaronder
Conserveringshal volop in aanbouw (deel 10)
Hoogste punt conserveringsstation bereikt (deel 11)
Conservering in vertrouwde handen bij Batavialand
Kampenaar Jan Schilder koninklijk onderscheiden
Batavialand
IJsselkogge, de tentoonstelling (Museum Nieuw Land)
Erfgoedpark Batavialand (Nieuw Land Erfgoedcentrum)
Nationale Museumweek 2016


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*