Berging IJsselkogge (deel 8 + video):
Nieuwe beelden en convenant getekend

Onderwaterfilm vrijgegeven en expositie nogmaals verzekerd

Er bleef onzekerheid bestaan of de kogge na berging en conservering in Kampen blijft, ondanks het feit dat wij dat al eerder meldden. De gemeente heeft dit daarom nu in een persbericht bevestigd, waarvan diverse media melding maken. De voorbereidingen voor de lichting gaan intussen door en het bureau van Ruimte voor de Rivier zit ook niet stil. Er worden excursies georganiseerd en er lopen nog meer projecten. Ook zijn nieuwe onderwaterbeelden naar buiten gebracht (zie verderop).
stroomschermplaatsingIJsselkogge wordt in Kampen geëxposeerd
Tijdens de informatiebijeenkomst voorafgaand aan de bergingsoperatie (zie deel 1), verzekerde burgemeester Koelewijn al dat de IJsselkogge in Kampen geëxposeerd zal worden. Officieel was het convenant daartoe nog niet getekend maar die afspraken zijn nu wel op papier vastgelegd. Gemeente Kampen, provincie Overijssel en het RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) hebben afgesproken hoe om te gaan met het ”vondstcomplex” (kogge, aak en punter). De punter en de aak zijn inmiddels geborgen (zie deel 6 en deel 7) en worden nu op het ponton gereconstrueerd. Als de kogge goed boven water komt, wordt die eerst in Lelystad geconserveerd. Daarover neemt het Rijk naar verwachting in april/mei volgend jaar een beslissing.

Na de conserveringstermijn wordt in ieder geval de IJsselkogge in Kampen geëxposeerd. Daarvoor heeft de gemeenteraad budget vrij gemaakt. Er is nog geen besluit genomen over een eventuele expositie van de aak en de punter. Aan de expositie van de IJsselkogge werken provincie en Rijk mee. De gemeente krijgt de IJsselkogge in bruikleen en moet zorgen voor een expositieruimte die voldoet aan de eisen van het Rijk. Hiernaar wordt nog volop gezocht.
pontonzichtVoorbereidingen leveren schat aan informatie op
Vorige week is de spuitlans geïnstalleerd. Met waterkracht spuit dit systeem tunnels onder het wrak door waardoorheen vervolgens hijsbanden worden gehaald. Zo komt de IJsselkogge in een soort bergingsmand te liggen. Al deze handelingen zijn complex en worden door het team van Isalacogghe zorgvuldig uitgevoerd waardoor er tijd overheen gaat. Tegelijkertijd wordt het zand in en rondom het wrak weggehaald zodat dat vrij komt te liggen. Momenteel is de IJsselkogge tot ongeveer een meter diepte vrij gegraven.

Al deze voorbereidende werkzaamheden leveren ook weer schatten aan informatie op, waaronder bijzondere scheepsarcheologische details zoals de roerophanging en de achterdekplanken in scheepsbouwkundig verband. Zoals verwacht werd aan de dieper begraven zijde van de IJsselkogge een intacte wantrust gevonden, een constructie aan de buitenkant van het boord, waaraan de touwen zijn verbonden naar de punt van de centrale mast. De andere constructie was als los scheepsonderdeel buiten de kogge terecht gekomen en is al eerder geborgen (zie deel 5). Aan de diepe zijde van het wrak zijn zeven bevestigingsbouten (puttingijzers) met een oog aangetroffen. Bij twee puttingijzers is met zekerheid vastgesteld dat het jufferblok (blok met drie gaten waardoorheen de lijnen werden geschoren) nog aanwezig is. Deze zijn goed te zien op de nieuwe onderwaterbeelden van de werkzaamheden:

Expositiecentrum Ruimte voor de Rivier
De aannemerscombinatie Isaladelta, die onder andere het werk aan het Reevediep uitvoert en de IJssel uitbaggert, heeft in juni de oude HBS aan het Engelenbergplantsoen betrokken. Daar is een informatiecentrum voor het grote project Ruimte voor de Rivier ingericht op de begane grond. Op dinsdag, woensdag en donderdag is dat vrij te bezoeken van 9u00 tot 12u00 uur en van 14u00 en 17u00. Een geheel ander RvdR-project dat in gemeente Kampen speelt, behalve de IJsselkogge, is het project Stroomlijn in Wilsum. Hierover wordt volgende week een tweede informatieavond belegd nadat de eerste voor meerdere partijen onbevredigend was verlopen.

Regelmatig worden er vanuit de voormalige HBS ook excursies gegeven en werkbezoeken georganiseerd naar de gebieden waar de projecten van Ruimte voor de Rivier worden uitgevoerd.  Een paar weken geleden was er een grote groep van zo’n 70 studenten te gast afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen. Eén docent vertelde hoeveel interessants er zich hier wel afspeelt (stationsgebied, waterkering, hoogwatergeul). De eerstejaars technische planologie trokken naar het Reevegebied. Een enkeling was ook op de hoogte van het feit dat over die werkzaamheden en plannen nog procedures lopen bij de Raad van State. Dat is dan weer interessant voor studenten van een geheel andere studierichting.

Ruimte voor de RivierZie ook:
Op de IJssel toont Ruimte voor de Rivier haar projecten
IJsselkoggeproject binnen Ruimte voor de Rivier
Alle eerdere gepubliceerde delen over de IJsselkoggeberging


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*