Bevestigd -Botulisme vastgesteld in in stadspark Kampen

wilde eenden

Bij een dode eend uit het water in het stadspark in Kampen is botulisme geconstateerd door het CIDC (Centraal Instituut voor Dierziektecontrole) in Lelystad. Het waterschap Groot Salland stuurde vorige week deze eend op naar het CIDC. Daar werd botulisme type C vastgesteld. Botulisme type C is niet schadelijk voor mensen, honden of katten.

Het waterschap vond afgelopen tijd met enige regelmaat dode eenden en ganzen in het water van het stadspark in Kampen. De dieren vertoonden symptomen van botulisme. Ter bevestiging en om uit te zoeken om welk type botulisme het gaat, is een eend onderzocht. Ook plaatste het waterschap waarschuwingsborden.

Water aanvoeren

Het waterschap bestrijdt botulisme door vers water aan te voeren, waardoor het water blijft stromen. Ook worden zieke en dode dieren zo snel mogelijk verwijderd, waardoor het water zo schoon mogelijk blijft en uitbreiding wordt voorkomen.
Groot Salland adviseert nog wel om contact met het water in het Kamper stadspark te vermijden, er niet in te vissen en er ook geen honden in te laten zwemmen of van het water te laten drinken.

Botulisme

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode watervogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.

Ook alertheid van burgers geboden

Dode dieren in het water kunnen een besmettingsbron zijn voor botulisme. Wanneer dode dieren te lang in het water blijven liggen, kan dit gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Daarom zijn gemeenten en waterschappen alert op het signaleren van deze dieren en het verwijderen ervan. Een oplettende houding van burgers kan ook een bijdrage leveren om verspreiding van botulisme te voorkomen.
Treft u dode of zieke dieren aan, waarschuw dan het waterschap, telefoon (038) 455 72 00. Uw melding wordt zeer op prijs gesteld.

Meer informatie over botulisme

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*