Bezinning en terugblik tijdens dies natalis TU

Theologische Universiteit Kampen staat in een rede stil bij ’seksualiteit in de laatste dagen’

Op de 161e dies natalis van de TU Kampen sprak prof.dr. Ad de Bruijne een rede uit met als centrale vraag ’Verandert seksualiteit in het licht van het komend rijk?’. De volledige rede is te beluisteren in bovenstaande videoregistratie. Na een muzikaal intermezzo door de cantorij keek rector prof.dr. Roel Kuiper terug op het afgelopen jaar met de Fata Academica 2015. De viering van de geboortedag werd afgesloten met een receptie waar kon worden nagepraat over de aangereikte stof.

dies natalisOndanks de respectabele leeftijd van 161 jaar is de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland springlevend. In zijn welkomstwoord sprak de rector hiervoor zijn dank uit aan de Allerhoogste en aan de kerken die de TU ondersteunen. Prof.dr. Roel Kuiper opende de academische samenkomst met een woord van welkom aan burgemeester Koelewijn, aan vertegenwoordigers van de TU Apeldoorn en aan alle andere bezoekers. Na het lezen van psalm 145 gaf hij het woord aan prof.dr. Ad de Bruijne om de aangekondigde rede uit te spreken.

Diesrede
De Bruijne had een eigentijds thema gekozen dat tevens goed aansloot op de huidige tijd van Advent. De ’laatste dagen’ staat in de Bijbel immers voor de tijd tussen de Hemelvaart van Jezus en de komst van Zijn Koninkrijk. De hoogleraar schetste eerst de gewijzigde seksuele moraal in de Westerse samenleving sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Ook binnen de kerken is hier sprake van, gekeken naar de toename waarin samen wonen en homoseksuele relaties worden geaccepteerd. De christelijke ethiek weet niet goed hiermee om te gaan en legt zich neer bij de weerbarstige praktijk.dies natalisEvangelicale geluiden laten horen dat ook anders kan. De Bruijne brengt twee studies ter sprake volgens welke seksualiteit van betekenis verandert in het licht van het komende Koninkrijk. Door seksualiteit te benaderen vanuit de toekomst, wordt er in de twee studies van Robert Song en Megan De Franza meer speling gezien in de christelijke seksuele ethiek dan men traditioneel gewoon is. De Bruijne licht de studies toe en gaat vervolgens virtueel in gesprek met de twee onderzoekers. Na een lang en diepgaand betoog trekt De Bruijne lijnen voor ons om te volgen in de laatste dagen. De rede kent een hoog theoretisch en theologisch gehalte en is daarmee een waardige invulling van de dies natalis. De gehele tekst van de rede is na te lezen op de website van de TU (zie onderaan).

Na een muzikaal intermezzo door de cantorij van de universiteit, nam rector prof.dr. Roel Kuiper plaats achter het spreekgestoelte.
cantorij TU Kampen
Fata Academica 2015
Kuiper besprak drie speerpunten van de TU in het afgelopen jaar, te weten ontwikkelingsgerichtheid, toekomstbestendigheid en herkenbaarheid.
Allereerst noemt Kuiper voor de statistieken dat de TU afgelopen jaar 151 studenten kende, dat er 31 de algemene opleiding volgden en 41 de predikantsopleiding. Hij wil zich richten op verdere internationalisering en uitbreiding van leertaken. De meeste programma’s groeien verder en acht studenten hebben afgelopen jaar de nieuwe studietak gevolgd en er zijn 3 promoties geweest. Ook wil Kuiper ruimte bieden aan gasten om een sabbatical in Kampen te houden.dies natalisInzake de toekomst geeft Kuiper aan dat de TU financieel gezond is, waarvoor ook het dankwoord geldt aan het begin van deze diesviering. Er is een record aan personele wisselingen geweest en hij streeft naar een verdere krachtenbundeling met Apeldoorn. De voorbereidingen voor de synode in 2016 zijn in volle gang.

Het derde punt, herkenbaarheid, “is natuurlijk de wens”, vertelt Kuiper. “Maar je kunt ook tè gewoon gaan doen en zo zijn er nog steeds geen mokken of truien met het logo van de TU”. Hij benadrukt dat ook mensen, die geen predikant willen worden, aan de TU een mooie opleiding kunnen vinden. Tenslotte geeft hij aan dat de communicatie versterkt zal worden en meer open. Een voorteken daarvan kan de diesbijeenkomst genoemd worden, die een openbaar karakter kent. Kuiper geeft aan dat iedereen iedereen straks mag feliciteren met de geboortedag van de Theologische Universiteit Kampen. Hij sluit af met de woorden ”Ik heb gezegd”.

Bort & AdOp de receptie na afloop bleef nog menigeen napraten en naborrelen. Burgemeester Koelewijn was ook aanwezig en praatte nog even kort met onder andere professor Ad de Bruijne. Ze kunnen elkaar feliciteren met de dies natalis maar ook met andere punten. Eerstgenoemde kan de hoogleraar feliciteren met diens diepvorsende rede en laatstgenoemde kan de burgervader feliciteren met de aanwezigheid van de volwaardige academische onderwijsinstelling in zijn stad.
In een onderhoud met de verslaggever vertelt de hoogleraar dat zijn zojuist uitgesproken rede min of meer een hoofdstuk van een boek is, dat in de pen zit. Het thema van dat boek zal homoseksualiteit zijn. Dit spreekt de hoogleraar echter dermate aarzelend uit dat hij daarop schijnbaar nog volop aan het broeden is en daarvoor geen tijdspad durft aan te geven. Maar toch, misschien wordt volgend jaar, bij de 162e diesviering, het volgende hoofdstuk voorgedragen? Deo Volente.
dies natalisZie ook:
Uitnodiging TU Kampen (met een volledige videoregistratie en redetekst)
Blik op de TU Kampen  (verslag Open Dag)
Verandert seksualiteit in het licht van het komend Koninkrijk? (aankondiging dies natalis)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*