Bezwaar tegen Overijssels ganzenbeleid

Grauwe GansNatuurorganisaties en Vogelbescherming Nederland willen niet dat Overijssel het toestaat in de winter ganzen te doden. Zij hebben hiertegen formeel bezwaar gemaakt gemaakt. Overijssel is de enige provincie waar geen afspraken gemaakt zijn om overwinterende ganzen de komende winter goed te beschermen.

Ganzen brengen voor tientallen miljoenen schade toe in de landbouw. Ook de natuur lijdt onder de huidige aantallen zomerganzen. Zo verdringen zij andere vogelsoorten. Ganzen in de winter verblijven tijdelijk in Nederland en geven nauwelijks overlast. Daarom hebben natuurorganisaties in veel provincies ingestemd om in de zomer ganzen te bestrijden om schade terug te dringen maar in de winter ze met rust te laten. Alleen in Overijssel is het niet gelukt om afspraken hierover te maken. Daarom hameren de natuurorganisaties er nu op dat ook de provincie Overijssel de winterrust voor ganzen respecteert en de ontheffing voor het doden van ganzen in de winter intrekt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*