Bibliotheek opent haar deuren – VIDEO

Op de fiets naar de vernieuwde bibliotheek in de binnenstad.


Woensdag opende de bibliotheek voor het eerst haar deuren in het nieuwe onderkomen. Na 33 jaar keert de bibliotheek hiermee weer terug naar de binnenstad en betrekken ze als eerste de geheel verbouwde Stadskazerne.

De bibliotheek is verdeeld over drie verdiepingen en heeft een leescafé met uitzicht op de IJssel gekregen. Het zal 20 uur langer open zijn dan aan de Kennedylaan, in totaal bijna 60 uur per week.

De Stadskazerne.
De Stadskazerne wil een podium zijn voor ontmoeting, verbinding, educatie en debat, waarbij het de bedoeling is dat de partijen die er onderdak hebben gevonden samen gaan werken.
De bibliotheek is de eerste officiële bewoner. In de periode van juni tot en met september volgen het Stadsarchief Kampen, RTV IJsselmond, de historische vereniging Jan van Arkel en de stadsarcheoloog. De Stadskazerne is dan in september compleet. Dit wordt met een feestelijke openingsweek van 8 tot en met 17 september officieel gevierd.

Deze video wordt u mede aangeboden door: