Bij Go Ahead Kampen ook trainen voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar

OOK TRAINEN VOOR JEUGD 13 TOT EN MET 18 JAAR VANAF 6 MEI !
NIEUW TRAININGSSCHEMA GEREED VANAF 6 MEI TOT EN MET 3 JULI.

Het bestuur van vv Go-Ahead Kampen is blij dat haar jeugd van 13-18 jaar vanaf 6 mei weer kan gaan trainen met onderlinge afstand van 1.5 meter; deze trainingen vinden plaats op veld 2. De kinderen in de leeftijdscategorie van 7 jaar tot en met 12 jaar zijn vanaf 29 april jl al enthousiast begonnen op het hoofdveld. Voor het hoofdveld (veld 1) en veld 2 is een nieuw trainingsschema opgesteld voor de periode van 6 mei tot en met 3 juli. Deze afspraken zijn afgestemd met de gemeente Kampen.

Uit de persconferentie van dinsdag 21 april jl. is naar voor gekomen dat veel maatregelen hetzelfde blijven en er een aantal zijn versoepeld.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat kinderen tot en met 12 jaar weer buiten mogen sporten in groepjes, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daar is de vv Go-Ahead Kampen met succes mee gestart op woensdag 29 april jl.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. De vv Go-Ahead Kampen start hier op 6 mei mee, nu de kinderen tot en met 12 jaar succesvol zijn gestart op 29 april jl.

Oefen- en officiële wedstrijden zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Vanaf woensdag 6 mei is het voor de JO8-JO19 mogelijk om op veld 1 en veld 2 te trainen. Alleen veld 1 en 2, omdat we geen beschikking hebben over de andere grasvelden. Alle andere grasvelden zijn namelijk in onderhoud genomen door de gemeente.

Om te blijven voldoen aan alle adviezen die in de persconferentie zijn gegeven, spreken we wel een aantal spelregels met elkaar af. Zonder spelregels is het namelijk niet mogelijk om het trainingsschema te laten werken.

Deze spelregels zijn:

1. Ouders kunnen niet langs de lijn blijven staan tijdens de training.
2. Als u uw kind brengt en haalt met de auto, wacht dan in de auto op het parkeerterrein tot uw kind op het veld is en wacht in de auto na afloop van de training tot uw kind weer bij de auto is. Wij gaan er vanuit dat u deze werkwijze ook zo met uw kind afstemt.
3. Als u uw kind met de fiets brengt, houd 1,5 meter afstand van elkaar.
4. Het entreehek ter hoogte van veld 1 is geopend, hier kan uw kind naar het veld toe en van het veld af. Bij het hek, bij de ingang van het hoofdveld, zal gecontroleerd worden.
5. Op het hoofdveld, binnen de afrastering, is het bestuur verantwoordelijk.
6. De kantine is gesloten.
7. De kleedkamers en douches zijn gesloten, dus omkleden en douchen dient thuis te gebeuren.

Deze tijd vraagt van iedereen improvisatie, begrip en flexibiliteit; van u, maar ook van de trainers en het bestuur. Wij hebben vanaf 6 mei met dit trainingsschema in ieder geval een mogelijkheid gevonden om de jeugd tot en met 18 jaar van Go-Ahead weer samen te laten trainen. Laten we er dan ook samen het beste van maken!

Het Bestuur.