CDA en SP: “Behoud de Maatschappelijke Stage!”

MaatschappelijkeStageMM

Op voorstel van CDA en SP gaat het college van B&W met de scholen en stichting Welzijn in gesprek om te kijken op welke wijze de Maatschappelijke Stage vanaf het schooljaar 2015/2016 en verder gecontinueerd kan worden. Dit is de uitkomst van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Het CDA en de SP hadden hiervoor een voorstel ingediend, wat door de raad is aangenomen. Het voorstel is ingebracht ter uitwerking voor het Uitvoeringsprogramma 2015.

“Onderwijs is meer dan rekenen en taal, het gaat ook over persoonlijke ontwikkeling, vorming en maatschappelijke bewustwording”, aldus CDA-raadslid Gerben de Koning Gans, “Met de Maatschappelijke Stage leren jongeren te beseffen dat het goed is om je belangeloos in te zetten voor anderen.” Zijn collega Gertjan van Wijngaarden, raadslid namens de SP, valt hem hierin bij: “Er is de komende jaren een stijgende vraag naar vrijwilligers, denk bijvoorbeeld aan de veranderingen in het sociale domein, zoals in de dagbesteding. Door deze veranderingen wordt er steeds meer en meer een beroep gedaan op vrijwilligers.”
Het college komt op de suggestie en de mogelijkheden voor het behoud van de Maatschappelijke Stage voor het schooljaar 2015/2016 en verder terug bij de begroting voor 2015 die in het najaar zal worden behandeld in de gemeenteraad.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*