ChristenUnie ook voor voorstel verkoop HBS aan IJsselheem

 

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is besloten in te stemmen met het voornemen om de HBS te verkopen aan IJsselheem. De ChristenUnie is ook voor dat voorstel.

Seniorenwoningen
Met de verkoop aan IJsselheem worden in de HBS betaalbare en toegankelijke woningen gerealiseerd voor senioren. Ook is er zorg op loopafstand of zorg op afroep bij het Myosotis. Ondanks de kansen die er zijn, is er veel te doen geweest in de media rondom deze verkoop. Om die reden zijn door de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het College en die zijn naar volle tevredenheid beantwoord. Als het aan de ChristenUnie ligt kan het College een besluit nemen tot verkoop aan IJsselheem. Daarna zal een start worden gemaakt met het gereedmaken van betaalbare seniorenwoningen in de HBS.

€ 1,-
Sommigen fronzen de wenkbrauwen bij de gedachte dat zo’n groot markant gebouw voor € 1,- euro wordt verkocht. Het ligt ook wat genuanceerder. Door nu een gebouw voor zorg beschikbaar te stellen hoeft er ergens anders in de gemeente geen dure bouwgrond te worden ‘opgeofferd’ wat eigenlijk bestemd was voor woningbouw. En, niet te vergeten, er moet door IJsselheem flink worden gerenoveerd om te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn voor het in bezit krijgen van dit prachtige pand. Reparatie van dak en funderingen is nodig. Ook kost het veel geld om seniorenwoningen te maken in het gebouw terwijl de buitengevel van het monument niet mag veranderen.

Waardig Ouder Worden
Vanaf 2017 is door ChristenUnie het Waardig Ouder Worden onder de aandacht gebracht. We hebben beloofd om ons speciaal in te zetten om de ouderen een waardevolle plek te geven in onze samenleving. We kunnen als Kampenaren zien hoe mooi het ‘oude stadsziekenhuis’ is gerenoveerd en in de toekomst nu ook de HBS. De ChristenUnie is blij dat de gemeente met IJsselheem een betrouwbare partner in de arm neemt om verder te werken aan het Waardig Ouder Worden in Kampen.