ChristenUnie vraagt actie voor boeren in gemeente Kampen

(Ingezonden politiek)
De fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan Willem Schutte vroeg donderdagavond aan het college van Kampen om actie te ondernemen voor de boeren in onze gemeente. In een periode vol met protesten en onrust is het van belang om duidelijkheid te creëren.

Boeren zijn boos
Schutte zei: “De boeren zijn boos, dat hebben ze de afgelopen weken ook goed laten horen en ze zullen de komende weken nog flink van zich laten horen. Problemen gaan met name over de stikstofproblematiek en de brief die 4 oktober door het kabinet is verstuurd en de beleidsregels die door het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn opgesteld. Het is een probleem dat veel ondernemers in onze gemeente raakt en in individuele gevallen zeer ingrijpend kan zijn”.

Kern van het probleem
Omdat de brief van het kabinet over oplossingsrichtingen duidelijk afwijkt van de beleidsregels van het IPO, worden ondernemers aangetast in hun ondernemerschap en ook in hun eigendomsrecht. Daar zit volgens Schutte de kneep. “Ik vraag het college stelling in te nemen en om te waken dat ondernemers getroffen worden”.

Acties van college
De ChristenUnie vraagt of het college bereid is met landbouworganisaties in gesprek te gaan en daarna met de provincie? Vervolgens wordt gevraagd of het college wil onderzoeken hoe individuele ondernemers in de buurt van Natura2000 gebieden ondersteund kunnen worden. Wethouder Meijerink antwoordde dat de gemeente zich een beeld van de situatie aan het vormen is en wat dit voor de vergunningen betekent. “Het is zoeken naar de balans tussen de wettelijke kaders en voorkomen dat alles op slot gaat. Er worden nu weinig vergunningen aangevraagd. We willen met partijen in gesprek gaan. We hebben de provincie verzocht om een bijeenkomst te organiseren om de situatie toe te lichten. Ik ga de gedeputeerde daarop aanspreken” zei Meijerink. Hij vervolgde met de woorden: “er moet zeker duidelijkheid komen maar tegelijkertijd is er wel iets aan de hand. Dus als u mij vraagt binnen die marges het gesprek aan te gaan op bestuurlijk niveau, dan zullen we dat doen”.
Later die avond kwam het onderwerp nogmaals ter sprake en bevestigde de wethouder dat het stikstofprobleem niet alleen de boeren maar ook de bouwsector en eigenlijk alle economische ontwikkelingen raakt. “We hebben ook een fors stikstofprobleem op te lossen en moeten ons hoofd koel houden. We gaan aan de slag zoals het college op verzoek van de ChristenUnie heeft aangegeven”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*