woensdag, mei 29, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeNieuwsCollege verleent medewerking aan aanleg zonnepark Hagedoornweg

College verleent medewerking aan aanleg zonnepark Hagedoornweg

-

Het college heeft besloten mee te willen werken aan de aanleg van een zonnepark aan de Hagedoornweg in IJsselmuiden door ontwikkelaar RWE. Het college vraagt de raad om hiervoor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Voordat een ontwerpbesluit ter inzage kan worden gelegd, moet de raad eerst een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven. Dit is nodig omdat afgeweken wordt van het nu geldende bestemmingsplan om het zonnepark mogelijk te maken.

Wethouder Erik Faber: “De uitdagingen zijn groot. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal willen zijn. Om dat doel te kunnen halen is het nodig om in onze gemeente meer duurzame elektriciteit op te wekken. Het is onze eigen ambitie om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. We zetten ons hier volop voor in. Dat betekent dat we soms lastige keuzes moeten maken. Maar iedere stap die we zetten, is er één. De aanleg van een zonnepark aan de Hagendoornweg gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het opwekken van schone energie.”

Het zonnepark aan de Hagendoornweg draagt bij aan het realiseren van het RES-bod (Regionale Energie Strategie) van de gemeente Kampen om in 2030 244 gigawattuur (Gwh) per jaar op te wekken. Dit is verdeeld over windenergie, zon op dak en zon op veld. Met het bod voor de RES West-Overijssel, waar Kampen onderdeel van is, draagt de gemeente bij aan de doelen uit het landelijke Klimaatakkoord. Het zonnepark van 11 hectare draagt hier 12 Gwh aan bij en dat is 5% van het totaal.

Bodemdaling en CO2-uitstoot
Een ander belangrijk aandachtspunt is de problematiek van bodemdaling en CO2-uitstoot. In het Klimaatakkoord zijn landelijk afspraken gemaakt om CO2-uitstoot door uitdroging van veen tegen te gaan. Om de polder Mastenbroek te behouden, is het nodig dat maatregelen getroffen worden. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat zij binnen het projectgebied maatregelen treffen om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Hiervoor is een waterhuishoudkundig plan opgesteld. De gemeente gaat de uitvoering van de maatregelen monitoren om inzicht te krijgen in de effecten.

Ook andere aspecten zoals de landschappelijke inpassing en compensatie aan weidevogelleefgebied zijn van belang. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat de lokale omgeving meedeelt in de opbrengsten van het zonnepark door financiële participatie en lokaal eigendom. Denk hierbij aan een speciale regeling voor direct omwonenden en de mogelijkheid om te kunnen mee-investeren of mede-eigenaar te kunnen worden. Al deze aspecten heeft de initiatiefnemer meegenomen in de plannen.

Voorbereidingsbesluit provincie Overijssel
In oktober is het zogenoemde ‘voorbereidingsbesluit ‘Zonneparken’ van provincie Overijssel in werking getreden. Dit besluit betekent dat vergunningaanvragen vanaf 12 oktober worden aangehouden. De aanvraag van RWE is echter voor die datum ingediend, waardoor de gemeente deze vergunning nog wel in behandeling moet nemen.

Wat staat er in de RES
In de RES (Regionale Energie Strategie) geven samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit zij samen in de regio kunnen opwekken om bij te dragen aan de doelen uit het landelijke klimaatakkoord. Kampen is onderdeel van de RES West-Overijssel. Er wordt gekeken naar waar plek is voor het opwekken van zonne- en windenergie. Ook gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio die nodig zijn voor het op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen van woningen. Ten slotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie.

Wat is de bijdrage van de gemeente Kampen?
West-Overijssel wil in 2030 1800 Gwh (1,8 Twh) aan wind- en zonne-energie gerealiseerd hebben en streeft de komende jaren op regionaal niveau naar meer wind en minder zon-op-land. De gemeente Kampen wil hierin 244 GWh voor haar rekening nemen. Dit bod bestaat uit 33 Gwh zon op dak, 55 Gwh zon op veld en 156 Gwh windenergie in 2030. Om aan het RES-bod te voldoen moet er in de komende jaren nog volop ingezet worden op het ontwikkelen van windmolens en zonneparken.

Gerelateerde berichten

[td_block_social_counter custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_4" header_color="#ea2e2e" f_header_font_family="522" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_style="italic" f_header_font_size="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==" facebook="tagDiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" instagram="tagdiv" style="style10 td-social-boxed td-social-colored" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzIiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ=="]

Net binnen