College verstrekt lening aan Enexis voor uitbreiding energienetwerk

Het college van burgemeesters en wethouders heeft vandaag besloten om regionaal energienetbeheerder Enexis ruim 140.000,- euro te lenen om het energienetwerk uit te breiden. De lening kent een vaste looptijd maar kan naar 10 jaar worden omgezet in aandelen. De uitbreiding van het netwerk is nodig voor de energietransitie; de overgang van fossiele energie (zoals aardgas) naar meer duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie).

Enexis heeft zijn aandeelhouders, waaronder gemeente Kampen een verzoek om een lening gedaan. Deze lening heeft, vanwege van de gunstige rente op de financiële markten, geen negatieve gevolgen voor de financiële positie van de gemeente.

Wind- en zonne-energie
Een van de belangrijkste doelen van het college van Kampen is het uitvoeren van het landelijke Klimaatakkoord. In de concept Regionale Energie Strategie (RES) heeft de gemeente samen met andere gemeenten in West-Overijssel, de provincie en waterschappen een voorstel gedaan over de hoeveelheid wind- en zonne-energie die we in onze provincie willen opwekken. Om de plannen te kunnen verwezenlijken, moet er voldoende capaciteit op het energienet aanwezig zijn.

Extra capaciteit
Enexis moet de komende tien jaar flink extra investeren in het energienetwerk. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moet omhoog om de stroom van wind- en zonneparken te kunnen verdelen. Ook is er extra capaciteit nodig voor laadpalen voor elektrische auto’s en gasloze woningen.

Aandeelhouders
Voor deze investering vraagt Enexis om een lening van haar aandeelhouders. De gemeente Kampen doet nu mee in de tweede tranche van deze lening. In de eerste tranche deden 5 provincies en 23 gemeentes mee. In deze tweede tranche hebben inmiddels 37 gemeentes toegezegd. In totaal gaat het om een lening van 500 miljoen. De provincies hebben aangegeven dat ze garant staan als niet alle gemeentes meedoen.

Meer rendement
Door een lening aan Enexis te verstrekken, draagt de gemeente bij aan een goed energienetwerk. Daarnaast zorgt de lening ervoor dat Enexis geen duurdere leningen hoeft af te sluiten. De voorfinanciering door de aandeelhouders zorgt ervoor dat de kosten voor de investeringen in het energienetwerk beperkt blijven voor zowel Enexis als voor de inwoners.