zondag, mei 19, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeColumnsColumn Centurion: De Brunneper Bongerd.

Column Centurion: De Brunneper Bongerd.

-

CenturionDe Brunneper Bongerd.

 

Woensdagavond 29 mei 2013 kwam het bestemmingsplan de Brunneper Bongerd in de gemeenteraadsvergadering van Kampen aan de orde. Aanvankelijk zou het een hamerstuk zijn. In de gemeentelijke publicatie was het plan misleidend gepresenteerd als Brunneper Haven.

Op een informatiebijeenkomst werd wethoudster Janita Tabak geconfronteerd met kwade Brunnepers, die lucht hadden gekregen van de bebouwingsplannen van de Brunneper Bongerd.  Vakwethouder Gerrit Jan Veldhoen werd door mevrouw Tabak verzocht een voorlichting te geven. Dat gebeurde op 13 mei 2013 in gebouw De Riette in Brunnepe. Het zat wethouder Veldhoen niet mee. Er was geen verwarming, geen beamer en geen koffie. Wel waren er verontwaardigde Brunnepers, die hun versteende wijk niet verder willen laten verstenen ten faveure van de winst voor een projectontwikkelaar. Wethouder Velhoen wees de aanwezigen op de mogelijkheid van inspraak op de commissievergadering 23 mei 2013.

Dat was niet aan dovemansoren gezegd en de publieke tribune was bij de commissievergadering uitstekend bezet met kwade Brunnepers en vijf woordvoerders, die met gloedvolle betogen het voor hun wijk Brunnepe opnamen; die de Brunneper Bongerd groen wilden houden en een voortsluipende verstening van Brunnepe afwezen. Dat had tot gevolg dat alle politieke partijen in meer of mindere mate vonden dat de verstening zo niet door mocht gaan. Wethouder Veldhoen stelde dat de gemeente Kampen per 1 juli 2013 een geldig bestemmingsplan moet hebben en zo niet, dan viel men terug op de bouwverordening, die een gebouw tot vijftien meter toe zou staan. De gemeente miste dan ook de leges. Bovendien zou de projectontwikkelaar met een schade-eis kunnen komen. Het agendapunt de Brunneper Bongerd werd door de commissieleden bevorderd van hamerstuk naar bespreekstuk voor de raadsvergadering van 29 mei 2013.

Vóór de gemeenteraadsvergadering hadden de groene partijen Gemeente Belang Kampen en Groen Links onderzoek gedaan. Dat deden ook Brunnepers. Uit de kadastrale kaarten en registers bleek hen dat projectontwikkelaar De Gilden (Willem v.d. Haven) geen enkele vierkante meter grond in de Brunneper Bongerd bezit. Nota bene verreweg de grootste grondeigenaar is de gemeente Kampen.

In de gemeenteraadsvergadering van 30 mei 2013 bleek dat er ’s middags raadsbreed een motie was voorbereid; waarin onder meer naar voren kwam dat…. het bestemmingsplan uit 1961 (!!!) stamt en er een nieuw bestemmingsplan vast moet worden gesteld (per 1 juli 2013). Dat het bestemmingsplan mogelijkheden voor woningbouw biedt die niet meer overeenstemmen met de huidige visie op woningbouw; dat het laten vervallen van de mogelijkheid voor woningbouw mogelijk consequenties heeft op het gebied van planschade. Het college werd verzocht bij herstart van de procedure voor een te herzien bestemmingsplan voor het gebied Brunneper Bongerd de gemeenteraad en de bewoners vroegtijdig te betrekken; de in gemeentelijk bezit zijnde gronden in dit plangebied niet voor woningbouwontwikkeling beschikbaar te stellen, totdat de raad een besluit heeft genomen om het bestemmingsplan Brunneper Bongerd te herzien…..

Door de voltallige raad werd de motie aangenomen. En met de instemming van het college. (Dit wordt gewoonlijk van tevoren met het college van B en W bekokstoofd.)

Ieder weldenkend mens is het er over eens dat Brunnepe verschrikkelijk versteend gebied is. Het is onbegrijpelijk dat ambtenaren van de gemeente braaf aan tafel hebben gezeten met een projectontwikkelaar (De Gilden / W.vd.Haven), die volgens het kadaster in de Brunneper Bongerd geen vierkante meter grond bezit. Later werd er beweerd dat er sprake zou zijn van “economisch eigendom“. Of dit zo is en hoe deze constructie dan in elkaar steekt, werd niet aangetoond.

Hoe dan ook; het lijkt voor een gemeente aanlokkelijk om een projectontwikkelaar een gebiedje te laten invullen. Maar het zijn (in algemene zin) verwerpelijke constructies. Het lijkt gemakkelijk om anderen het werk te laten doen; maar het leidt vaak tot doffe ellende.

Ook in het geval van de Brunneper Bongerd wreekt het zich nu. Daarbij komt dat het college van B en W en de behandelende ambtenaar blijkbaar slecht op de hoogte waren van de ernstige verstening van Brunnepe en dat de Brunnepers groen in hun wijk willen.

Een grote schertsvertoning was het flora- en faunaonderzoek door een “gerenommeerd” bureau. Het was te verwachten dat er weinig flora zou zijn. De projectontwikkelaar had enkele jaren terug illegaal gekapt. Fauna werd er nog wel door het “gerenommeerde” bureau waargenomen: de huismus werd genoteerd. Omwonenden hadden beter opgelet en een tiental andere vogelsoorten genoteerd.

Een overheidsorgaan (in dit geval de gemeente Kampen) dient een onafhankelijke, toetsende rol te vervullen, met een objectieve beoordeling van een goede ruimtelijke ontwikkeling. Het kan niet zo zijn dat er met een belanghebbende projectontwikkelaar zaken bekonkeld worden. Daarmee verliest de gemeente Kampen haar onafhankelijke toetsende rol, die objectief dient te zijn. Het pleit voor de voltallige gemeenteraad dat de gemeenteraadsleden voor de burgers in Brunnepe willen kiezen.

De gemeenteraad is echter akkoord gegaan met het omstreden bestemmingsplan per 1 juli 2013. En daarmee is de positie van de gemeente Kampen ten aanzien van de projectontwikkelaar verzwakt. Evenzo de positie van burgers die in bezwaar of beroep gaan tegen het nu vastgestelde bestemmingsplan. Een recent plan heeft immers beduidend meer zeggenschap dan een gedateerd plan uit 1961. De angst van wethouder Veldhoen (Christen Unie) was een schadeclaim van de projectontwikkelaar, omdat er al zoveel met hem besproken en afgesproken zou zijn. Een projectontwikkelaar zal weten dat eventuele afspraken geen dwingend karakter hebben. Het is de gemeenteraad die de bevoegdheid heeft om een bestemmingsplan vast te stellen en daarbij dient de gemeenteraad zich te laten leiden door overwegingen van een goede ruimtelijke ordening. Dat is met de goedkeuring van het bestemmingsplan Brunneper Bongerd 2013 niet gebeurd. De gemeenteraad heeft zich laten leiden door de wethouderlijke angst voor een schadeclaim, de angst voor het niet tijdig (per 1 juli 2013) hebben van een geldig bestemmingsplan en het misschien mislopen van leges. Dat is bedroevend. Om zich tijdruimte te geven had de gemeenteraad vóór 1 juli 2013 ook een voorbereidingsbesluit kunnen nemen.

Ten slotte.

*Er komt in de Brunneper Bongerd met benzeen vervuilde grond voor. Volgens oude Brunnepers komt de benzeen van de Noordweg, doordat de Noordweg in het verleden verhard is met cokes-afval van de gemeentelijke gasfabriek.

*Het fauna-onderzoek door een “gerenommeerd” bureau (met het huismusresultaat) is een aanfluiting. Omwonenden hebben er een tiental vogelsoorten gespot.

*Wordt de Brunneper Bongerd een prachtig wandelparkje, waarbij het riviertje De Riette in oude luister wordt hersteld? En gaat de Brunneper Bongerd deel uit maken van een groene long?

*Houdt de gemeenteraad de rug recht; wordt er straks als de storm geluwd is, blijvend gekozen voor Brunnepe, voor de bewoners en voor groen of gaat er gedraaid worden?

*En als het geld gaat kosten; laat het dan voor Brunnepe ook eens geld kosten. Zet de vergroening van Brunnepe dan eens een keer hoog op de (financiële) prioriteitenlijst. *Volgens wethouder Veldhoen heeft hij een groot wantrouwen van de Brunnepers tegen de gemeente Kampen opgemerkt. Door de Brunnepers met de Brunneper Bongerd tegemoet te komen, kan dit wantrouwen worden omgezet in vertrouwen.

Centurion…

 

 

Gerelateerde berichten

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe

Net binnen